Eclectic Energies
This page is also available in your preferred language English.
 

Algemene Voorwaarden voor aankopen

pdf  Download PDF met deze Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor aankopen - Eclectic Energies

Definities

De volgende definities zijn van toepassing op deze tekst. De definities staan in hoofdletters.

  • ECLECTIC ENERGIES is de website waar de producten worden verkocht, die beschikbaar is op het internetdomein www.eclecticenergies.com.
  • De ECLECTIC ENERGIES SHOP is het gedeelte van ECLECTIC ENERGIES waar producten kunnen worden gekocht.
  • De VERKOPER is Ewald Berkers (zie identiteit hieronder), eigenaar en maker van de website ECLECTIC ENERGIES.
  • De KOPER is degene die koopt.
  • Een PRODUCTLICENTIE omvat de voorwaarden waaronder een bepaald product in de ECLECTIC ENERGIES SHOP wordt verkocht.
  • Een DOWNLOADBAAR PRODUCT is een product zoals een PDF of software voor Microsoft Windows, uit de ECLECTIC ENERGIES SHOP, dat als bestand kan worden gedownload.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden gelden voor het Nederlandstalige deel van ECLECTIC ENERGIES.

Identiteit van de VERKOPER

Eclectic Energies
Ewald Berkers
Tolhuis 1432
6537 PB  Nijmegen
Nederland

KvK nr: 54787874
BTW nr: NL001949066B56

Contact opnemen met de VERKOPER

De KOPER kan contact opnemen met de VERKOPER voor eventuele problemen met betrekking tot de aankoop, via een van de contactmethoden vermeld op de contactpagina op de ECLECTIC ENERGIES website, of in de bevestigingsmail die direct na de aankoop wordt verzonden. Er is een link naar de contactpagina onderaan elke webpagina op de ECLECTIC ENERGIES website, en in de bevestigingsmail van de aankoop. In geval van een daadwerkelijke aankoop zal de VERKOPER binnen 24 uur reageren op het eerste contact. De VERKOPER zal in eerste instantie per email reageren, vanaf een emailladres dat eindigt op "@eclecticenergies.com".

Als het erop lijkt dat de VERKOPER niet binnen 24 uur reageert zoals vermeld, wordt de KOPER geadviseerd om hun Junk Mail filter te controleren op een email van de VERKOPER. De VERKOPER doet geen dingen die het blokkeren van emails met Junk Mail filters rechtvaardigen, maar in de praktijk doen sommige filters dat toch.

Producten

In de ECLECTIC ENERGIES SHOP worden DOWNLOADBARE PRODUCTEN verkocht. De VERKOPER garandeert dat hij de auteursrechthouder en maker is van de aangeboden producten.

Het is niet toegestaan om in de ECLECTIC ENERGIES SHOP gekochte producten elders aan te bieden of te publiceren. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om producten uit de ECLECTIC ENERGIES SHOP op een website beschikbaar te stellen.

Softwareproducten die in de ECLECTIC ENERGIES SHOP worden verkocht hebben een PRODUCTLICENTIE en kunnen alleen worden aangeschaft door daarmee tijdens het aankoopproces uitdrukkelijk akkoord te gaan. Na installatie van het product wordt de PRODUCTLICENTIE beschikbaar gesteld in het Windows Startmenu van de toepassing.

De VERKOPER geeft geen garanties over de bruikbaarheid en correctheid van de aangeboden producten, behalve zoals specifiek vermeld in dit gedeelte van deze Algemene Voorwaarden.

DOWNLOADBARE PRODUCTEN die software zijn, worden gegarandeerd te functioneren zoals beschreven op de Microsoft Windows-besturingssysteemversies die zijn aangegeven op de desbetreffende productpagina in de ECLECTIC ENERGIES SHOP.

De PDF-bestanden worden gegarandeerd leesbaar te zijn op daarvoor bestemde algemeen gebruikte software. Op dergelijke software die ook het afdrukken van PDF-bestanden mogelijk maakt, zijn de aangeboden PDF-bestanden gegarandeerd afdrukbaar.

Betalingen

De KOPER is pas eigenaar van een DOWNLOADBAAR PRODUCT nadat de VERKOPER de betaling ervoor heeft ontvangen en nadat de KOPER het heeft gedownload, en niet terwijl de betaling ervoor op enigerlei wijze is ingetrokken of wanneer deze is gerestitueerd.

Downloadlinks

In het geval van DOWNLOADBARE PRODUCTEN staat er een link naar een downloadpagina op ECLECTIC ENERGIES in de bevestigingsmail die de KOPER bij aankoop ontvangt. Met de hierna genoemde uitzonderingen blijft deze downloadlink gegarandeerd werken zolang de website ECLECTIC ENERGIES eigendom is van, en beschikbaar wordt gesteld door, de VERKOPER. Uitzonderingen zijn: Wanneer de KOPER activiteiten heeft ontplooid die in strijd zijn met de PRODUCTLICENTIE of met deze voorwaarden, of terwijl de betaling ervoor op enigerlei wijze is ingetrokken of wanneer deze is gerestitueerd.

Een bevestigingsmail met de downloadlink wordt direct verzonden wanneer de betaling voor de aankoop door de VERKOPER is ontvangen, en de website van ECLECTIC ENERGIES hiervan automatisch op de hoogte is gesteld door de betalingsprovider. Bijna altijd wordt deze automatische notificatie onmiddellijk na de betaling van de aankoop ontvangen door de website ECLECTIC ENERGIES, maar er zijn in het verleden uitzonderingen geconstateerd waarbij dit 1 uur of, zeer zelden, nog langer duurde. Zolang de automatische notificatie niet is ontvangen, wordt op de downloadpagina de downloadknop niet weergegeven. De KOPER wordt aangeraden de downloadpagina te vernieuwen als de downloadknop niet onmiddellijk verschijnt, en contact op te nemen met de VERKOPER als deze er 2 uur na betaling van de aankoop nog steeds niet is.

Oplossen van problemen

Voor hulp bij het oplossen van technische of andere problemen die zich voordoen wanneer een bij ECLECTIC ENERGIES gekocht product wordt gebruikt, kan de KOPER contact opnemen met de VERKOPER. Binnen redelijke grenzen zal ondersteuning voor het oplossen van dergelijke problemen worden verleend via email, of chatsoftware zoals, bijvoorbeeld, Skype, Google Meet, of Zoom, naar goeddunken van de VERKOPER.

Terugbetalingen

In de ECLECTIC ENERGIES SHOP kunnen alleen DOWNLOADBARE PRODUCTEN worden gekocht. Aangezien dergelijke producten niet fysiek kunnen worden geretourneerd (zoals bijvoorbeeld kleding), legt ECLECTIC ENERGIES beperkingen op ten aanzien van wanneer terugbetaling kan plaatsvinden.

Om te voorkomen dat terugbetaling nodig is, biedt de ECLECTIC ENERGIES SHOP naast de productbeschrijvingen downloadbare voorbeeld-PDF's en webpagina's met schermafbeeldingen van de softwareproducten. Hiernaar wordt gelinkt in de productbeschrijvingen. Van de KOPER wordt verwacht deze voor aankoop te bekijken. In de ECLECTIC ENERGIES SHOP wordt een waarschuwing weergegeven wanneer een duidelijke bron van problemen aanwezig lijkt te zijn, zoals bijvoorbeeld wanneer een softwareproduct dat alleen op Microsoft Windows functioneert met een mobiele telefoon wordt gekocht. Daarom wordt ervan uit gegaan dat de KOPER vooraf voldoende op de hoogte is wat deze koopt, zodat het niet nodig is een product te kopen om het uit te proberen, en een terugbetaling om die reden nooit nodig is, en ook niet wordt toegekend.

Een terugbetaling voor een DOWNLOADBAAR PRODUCT is mogelijk wanneer het niet functioneert zoals beschreven (of zoals redelijkerwijs kan worden verwacht) en de VERKOPER een redelijke kans kreeg van de KOPER om het probleem op te lossen, maar het probleem niet werd opgelost.

Een terugbetaling voor een DOWNLOADBAAR PRODUCT is mogelijk zolang het niet gedownload is.

Terugbetalingen vinden alleen plaats wanneer de KOPER hier expliciet om vraagt, binnen 30 dagen na aankoop, en aan de eerder genoemde voorwaarden is voldaan. De KOPER dient daartoe zijn emailadres dat hij voor de aankoop heeft gebruikt en de naam van het gekochte product op te geven, en op verzoek aanvullende relevante informatie aan de VERKOPER te verstrekken.

De vergoeding die de betalingsprovider van de betaling inhoudt, wordt in mindering gebracht op het terugbetaalde bedrag, indien die vergoeding niet door de betalingsprovider wordt terugbetaald bij de terugbetaling, tenzij de VERKOPER verantwoordelijk is voor het niet functioneren van het product.

Facturen

Facturen voor producten gekocht in de ECLECTIC ENERGIES SHOP worden niet standaard geleverd. Op verzoek van de KOPER kan een PDF-factuur naar de KOPER worden gemaild. Daarvoor moet de KOPER zijn huis- of bedrijfsadres opgeven en de VERKOPER in staat stellen de juistheid van dat adres te controleren.

Privacy

Wanneer PayPal wordt gebruikt voor betalingen, verstrekt PayPal aan ECLECTIC ENERGIES de naam van de KOPER, bedrijfsnaam indien van toepassing, emailadres, payer id en land. Bij andere betalingsproviders zal de KOPER zijn naam, bedrijfsnaam indien van toepassing, emailadres en land moeten invoeren in een formulier op ECLECTIC ENERGIES. Deze gegevens worden, samen met de aankoopgegevens, bewaard voor de boekhouding. Ze worden niet gebruikt voor het versturen van commerciële aanbiedingen.

Toepasselijk recht

In geval van geschillen is Nederlands recht van toepassing.