Eclectic Energies

Akupresurne točka LIV-1

Akupresurne točka LIV-1 za emocionalno blagostanje. Navedeni su njihova lokacija, fotografija, upotreba i upozorenja.

LIV-1

mjesto ove LIV-1 Ime: Veliko pouzdanje (Liver/Jetra 1)
Lokacija: Na palcu, na donjem uglu nokta sa strane drugih nožnih prstiju.
Upotreba: Pritisak.
Učinci: Asertivnost (potvrđivanje, op.prev.), razlučivanje između usklađivanja s drugima i potvrđivanja sebe. Samopouzdanje.