Eclectic Energies

Akupresurne točke za eneagramski tip 9

Akupresurne točke za emocionalno blagostanje. Navedeni su njihova lokacija, fotografija, upotreba i upozorenja, preporučuje se eneagramski tip 9.

GB-44

mjesto ove GB-44mjesto ove GB-44 Ime: Yin portali na stopalu (Gall Bladder/Žučni mjehur 44)
Lokacija: Na četvrtom nožnom prstu, u vanjskom uglu nokta (dakle, blizu najmanjeg nožnog prsta).
Upotreba: Pritisak.
Učinci: Poboljšava odlučnost i fokus, rastvarajući ljutnju. Za plašljivost.

LIV-1

mjesto ove LIV-1 Ime: Veliko pouzdanje (Liver/Jetra 1)
Lokacija: Na palcu, na donjem uglu nokta sa strane drugih nožnih prstiju.
Upotreba: Pritisak.
Učinci: Asertivnost (potvrđivanje, op.prev.), razlučivanje između usklađivanja s drugima i potvrđivanja sebe. Samopouzdanje.