Eclectic Energies
This page is also available in your preferred language English.
 

Verschillende visies op de chakra's

Er schijnen behoorlijk wat verschillen te zijn in de eigenschappen die diverse auteurs aan chakra's toekennen. Ook de namen van de chakra's verschillen sterk.

De namen van de chakra's

De tweede chakra, hier de Sacraalchakra genoemd, wordt soms de Miltchakra genoemd. Deze praktijk schijnt afkomstig te zijn van C.W. Leadbeater's boek "De Chakra's" (wat het eerste boek was dat de chakra's in het Westen introduceerde). Echter, Leadbeater is tamelijk duidelijk dat de Sacraalchakra (de Indische Svadhisthana-chakra) anders is dan de Miltchakra die hij bespreekt. Hij beschouwt het openen van de Sacraalchakra zelfs als schadelijk.

Leadbeater's beschrijving van de Miltchakra heeft enige overeenkomst met de functies van de Milt uit de traditionele Chinese geneeskunst (horend bij de Miltmeridiaan). Deze heeft te maken met het transporteren van energie door het lichaam heen. Deze lijkt niets gemeen te hebben met de milt uit de westerse geneeskunst, die bloed zuivert, echter Leadbeater situeert de Miltchakra waar de milt zich bevind.

Er moet dus geconcludeerd worden dat het incorrect is om de Sacraalchakra "Miltchakra" te noemen.

De functies van de derde chakra, de Navelchakra, zijn dicht gerelateerd aan de functies van de Lever en Galblaas uit de traditionele Chinese geneeskunst. Die hebben te maken met assertiviteit en beslissingen nemen. Veel mensen zijn gewoon deze de Solar Plexus-chakra te noemen. De functie van de Solar Plexus, het distribueren van zenuwsignalen, heeft echter niets te maken met de functies van de Navelchakra.

De locatie van deze chakra is niet bij de Solar Plexus, maar ook niet bij de navel. In feite is die daar ergens tussenin, en niet aan de voorkant van het lichaam, maar bij de ruggegraat. Hier wordt de voorkeur gegeven aan de naam Navelchakra, omdat die meer neutraal is als Solar Plexus-chakra, en niet een functie suggereert die er niet is voor deze chakra.

Het zou kunnen dat mensen de naam "Solar Plexus-chakra" passend vinden omdat die de kleur die geassocieerd is aan deze chakra suggereert, namelijk geel.

Functies van de chakra's

In het bijzonder de Kruinchakra schijnt onderwerp van idealisatie te zijn door verschillende bronnen. Er wordt veronderstelt dat deze alleen positieve energie binnenlaat, helpt om het onbekende te kennen, en dat men erdoor in een staat van zaligheid komt. Dit schijnt te negeren dat er ook negatieve aspecten aan deze chakra kunnen zijn (bijvoorbeeld als deze in een excessieve staat is).

Zaligheid is niet echt een toestand, het is een emotionele reactie op een toestand. Ik betwijfel dat die staat het resultaat zal zijn van het openen van slechts een chakra, het is veel waarschijnlijker dat een gebalanceerde en open toestand van alle chakra's resulteert in gevoelens van zaligheid.

Locaties van de chakra's

Er zijn behoorlijk wat verschillen in de plaats waar iedere chakra verondersteld wordt zich te bevinden. De verschillen zijn er in welke hoogte in het lichaam ze zich verondersteld worden te bevinden, en of ze aan de voor- of de achterkant van het lichaam zitten.

Vaak worden de chakra's gesitueerd aan de voorkant van het lichaam weergegeven, in het bijzonder op veel mooie afbeeldingen, maar even vaak ook op de ruggegraat. Auteurs die ze aan de voorkant situeren, of ergens halverwege het lichaam, geven vaak een verbinding met de ruggegraat aan. Bijna iedereen schijnt het erover eens te zijn dat de chakra's op de middenlijn van het lichaam liggen (hoewel er een paar uitzonderingen zijn).

De eerste chakra wordt door veel auteurs gesitueerd tussen de anus en de genitaliƫn. Maar er zijn ook auteurs die hem lokaliseren op het onderste deel van de ruggegraat (bijvoorbeeld Leadbeater).

De tweede chakra wordt gewoonlijk gesitueerd op het heiligbeen, maar sommigen situeren deze bij de genitaliƫn. Zoals boven besproken, verwarren sommigen deze met de Miltchakra (die er in het Indische systeem niet is), die gesitueerd zou zijn bij de milt (in het onderste deel van de borstkas, links van het midden).

De locatie van de derde chakra lijkt per auteur te verschillen. Sommigen lokaliseren deze ongeveer een halve handbreedte onder de navel, binnen in het lichaam. Dit is dezelfde plek als de Dan Tien uit de Chinese genees- en vechtkunst, zodat het hier lijkt dat deze twee energiecentra verondersteld worden dezelfde te zijn. Anderen lokaliseren deze aan de achterkant van het lichaam, enigszins boven de navel. Dan zijn er velen die denken dat deze gesitueerd is bij de Solar Plexus, welke zich juist onder het borstbeen bevindt, twee handbreedten boven de navel, aan de voorkant van het lichaam. En dan zijn er ook auteurs die deze situeren op de navel zelf.

Op de Kundalini Yoga website wordt gezegd dat er hier twee chakra's zijn. Een Navelchakra met de klassieke eigenschappen, gelocaliseerd onder de navel, en een Solar Plexus-chakra.

De Hartchakra wordt meestal gezien als zijnde gelokaliseerd in het midden van de borst, echter Leadbeater situeert deze voor het hart, dus links van het midden.

De meeste auteurs zijn het eens over de locatie van de volgende twee chakra's, de Keel- en Derde Oog-chakra. De Keelchakra aan de basis van de keel, en de Derde Oog-chakra tussen de wenkbrauwen.

De Kruinchakra wordt door sommigen veronderstelt zich op het hoogste punt van het hoofd te bevinden, anderen beschouwen deze als zijnde boven het hoofd, dus niet in het lichaam.

Wat moeten we met deze verschillen?

De vraag is of deze verschillen ertoe doen.

De verschillen in naamgeving lijken het minst een probleem te zijn, hoewel deze vaak ook te maken hebben met verschillen in locatie.

Hoewel het misschien op het eerste gezicht lijkt dat de verschillen in locatie niet zo belangrijk zijn, is dit toch niet het geval. Veel technieken om chakra's te openen zijn afhankelijk van het concentreren op de plek waar de chakra gesitueerd is. Dus het concentreren op de verkeerde plek maakt de techniek minder effectief. Hoe preciezer de locaties bekend zijn, hoe beter.

Het zou goed zijn als het duidelijk was welke functies de chakra's hebben. Maar helaas is er nogal wat verschil van mening hierover. Kennis zoals deze zal moeten komen van observatie van mensen of zichzelf, en er zijn vele storende factoren.


Je zou ook geïnteresseerd kunnen zijn in deze boeken over chakra's bij Bol.com:

Productafbeelding

Handboek chakrapsychologie
Zelfverwerkelijking in zeven stappen
door Anodea Judith

Psychologische aspecten van de chakra's. Met een bespreking van Lowen's karaktertypen.
Productafbeelding

De Chakra's
door C.W. Leadbeater

Het eerste boek over de chakra's in het Westen. Verder veel over aura's en helderziendheid. Aanbevolen vanuit een historisch perspectief.

Meer aanbevolen boeken