Eclectic Energies
This page is also available in your preferred language English.
 

Prihvaćanje - Mudra

Položaj ruke

Kažiprst je savijen u prostoru između palca i ovog prsta, tako da nokat dodiruje prijevoj. Vanjski donji rub nokta palca dodiruje unutrašnji donji rub nokta malog prsta.

Prihvaćanje - Mudra

Emocionalna/duhovna upotreba

Da se prevlada tuga ili nepotrebni otpor prema situacijama, ova mudra može pomoći da se dođe u raspoloženje prihvaćanja.


Drži položaje prstiju objema rukama, barem nekoliko minuta.