Eclectic Energies
This page is also available in your preferred language English.
 

Centar tijela - Dantian

Energetski centar tijela ima neka svojstva koja ga čine važnim za bavljenje energijom i osjećajima.

Ovaj centar je prepoznat u raznim tradicijama. U kineskom Qigongu poznat je kao Dantian, japanski naziv je Hara, a u sufijskoj tradiciji i Dijamantnom pristupu poznat je kao Kath. Budući da se ime Dantian najčešće upotrebljava, referirat ću na ovaj centar pod ovim imenom.

Lokacija

Lokacija Dantiana je u donjem trbuhu, 1½ širine palca ispod pupka, dvije do tri širine palca unutra.

Osjećanje cijelog tijela

Kada usmjeriš svoju pažnju na Dantian, možeš istovremeno osjetiti cijelo svoje tijelo, od vrha do dna. Ovo je svojstvo koje čine da je ovo centar tijela. Zbog ovoga, također je lagano usmjeriti svoju energiju u određeni dio svoga tijela kada ti je pažnja na Dantianu. Ovo je jedan od razloga zašto u borilačkim vještinama (kao što je Taichi) praktikant drži svoju pažnju tu. Također, to omogućuje osjećanje svih vrsta osjećaja koji su povezani s tijelom.

Osjeti u trbuhu

Postoje posebni osjeti koje je moguće osjetiti na mjestu gdje je Dantian smješten. To je mjesto na kojem ponekad možeš osjetiti leptire u svom trbuhu, kao kada si zaljubljen. Ponekad možeš osjetiti osjećaj topline tamo, kao kada trebaš dodatnu energiju, ili kad se osjećaš uznemireno.

Budući da ima toliko puno stvari u vezi s tvojim tijelom koje možeš osjetiti u ili iz Dantiana, stoji da kako bi bio u dodiru sa svojim tijelom, trebaš biti u dodiru sa svojim Dantianom.

Meditacija

Dantian se može koristiti kao objekt meditacije. Za vježbanje ovoga, u osnovi sjediš u uspravnom položaju i držiš svoju pozornost na Dantianu. Kada primjetiš da ti je pažnja skrenula drugdje, što je prirodno da se dogodi puno puta, ti nježno vratiš fokus. Čini ovo oko 15 do 30 minuta. Možda ćeš htjeti provjeriti članak o meditaciji.

Postoje također meditacije koje idu malo dalje od čistog usmjeravanja pažnje. Pomoću njih se pokušava skladištiti energija u Dantianu ili raditi još ezoteričnije stvari. Ovo se smatra Qigong vježbama.

Kretanje iz tvog centra

U mnogim kineskim i japanskim borilačkim vještinama, praktikant ne samo da drži svoju pažnju na Dantianu kako bi lakše pokretao svoju energiju, nego također i da se može kretati iz centra. Dopuštajući da kretnje dolaze iz centra, one se događaju lakše i imaju više snage i moći.