Eclectic Energies
This page is also available in your preferred language English.
 

Prithvi Mudra

Položaj ruke

Vrh prstenjaka i palca se dodiruju.

Prithvi Mudra

Emocionalna/duhovna upotreba

Povećava energiju i potiče osjećaj unutrašnje stabilnosti i samopouzdanja.


Drži položaje prstiju objema rukama, barem nekoliko minuta.