Eclectic Energies
This page is also available in your preferred language English.
 

Bhudy Mudra

Položaj ruke

Vrhovi malog prsta i palca se dodiruju.

Bhudy Mudra

Emocionalna/duhovna upotreba

Poboljšava osjećaj i intuiciju.


Drži položaje prstiju objema rukama, barem nekoliko minuta.