Eclectic Energies
This page is also available in your preferred language English.
 

Gyan Mudra

Položaj ruke

Vrhovi palca i kažiprsta se dodiruju, ostali prsti su ispravljeni, ali opušteni.

Gyan Mudra

Emocionalna/duhovna upotreba

Stimulira Korijensku čakru i uzemljava.
Smiruje i poboljšava koncentraciju.


Drži položaje prstiju objema rukama, barem nekoliko minuta.