Eclectic Energies
This page is also available in your preferred language English.
 

Shuni Mudra

Položaj ruke

Vrhovi srednjeg prsta i palca se dodiruju.

Shuni Mudra

Emocionalna/duhovna upotreba

Pomaže biti svjestan trenutka, i stoga čini osobu strpljivom.


Drži položaje prstiju objema rukama, barem nekoliko minuta.