Eclectic Energies
This page is also available in your preferred language English.
 

Ahamkara Mudra

Položaj ruke

Savij kažiprste malo i stavi gornji članak palca na stranu srednjeg članka kažiprsta, na gornji dio. Ostali prsti su ispravljeni.

Ahamkara Mudra

Emocionalna/duhovna upotreba

Samopouzdanje i samopotvrđivanje.
Za suprotstavljanje strahu i stidljivosti/plahosti.


Drži položaje prstiju objema rukama, barem nekoliko minuta.