Eclectic Energies
This page is also available in your preferred language English.
 

Apan Mudra

Položaj ruke

Spoji srednji prst i prstenjak s vrhom palca; kažiprst i mali prst bi trebali biti držani uspravno.

Apan Mudra

Fizička upotreba

Pomiče energiju prema periferiji tijela. Ovo može pomoći s konstipacijom (zatvorom) i urinarnim problemima (problemima s mokraćnim putovima).

Emocionalna/duhovna upotreba

Daje energiju i čini osobu samopouzdanijom.


Drži položaje prstiju objema rukama, barem nekoliko minuta.