Eclectic Energies

Pran Mudra

Položaj ruke

Vrhovi malog prsta i prstenjaka se dodiruju s vrhom palca.

Pran Mudra

Emocionalna/duhovna upotreba

Daje energiju.


Drži položaje prstiju objema rukama, barem nekoliko minuta.