Eclectic Energies

Hakini Mudra

Položaj ruke

Neka se vrhovi podudarnih prstiju dodiruju.

Hakini Mudra

Emocionalna/duhovna upotreba

Ljudi su skloni prirodno postaviti prste u ovaj položaj dok pričaju. To pomaže da se koncentriraju.


Drži položaje prstiju objema rukama, barem nekoliko minuta.