Eclectic Energies
This page is also available in your preferred language English.
 

Beschrijf afbeeldingen

Oefen je vermogen om gevoelens en emoties te benoemen en te herkennen. Beschrijf de gevoelens die je ziet die de mensen op de foto's voelen.

Persoon/personen die gevoelens tonen

Het belangrijkste is om te beschrijven welke gevoelens je ziet in de foto's, in plaats van of ze al of niet juist zijn. Als je oordelen of reacties op de foto's hebt, is het een goed idee om die op te merken, maar ze niet te laten afleiden van wat je ziet.

Als je moeite hebt om woorden te vinden voor de gevoelens, zou je kunnen beginnen met te kiezen uit de woorden: gelukkig - verdrietig - kwaad - bang. Hieronder staat een lijst van woorden voor gevoelens die kunnen helpen om preciezer te worden.

Houd er rekening mee dat een persoon meerdere emoties tegelijk kan voelen. De gevoelens die je op een foto herkent kunnen in de loop van de tijd veranderen, afhankelijk van je eigen stemming. Soms laten het linker- en rechteroog een verschillend gevoel zien.

De reden voor deze oefening is niet alleen om je vermogen te trainen om gevoelens te benoemen en te herkennen. Deze helpt ook om de mentaliteit te ontwikkelen die nodig is om gevoelens te verwerken. Daarvoor is het nodig dat je gevoelens niet "doet", en het alleen beschrijven ervan helpt daarbij.

Voor het ontwikkelen van deze vaardigheden is het niet nodig dat je je beschrijvingen bewaart. Daarom worden ze hier op geen enkele manier opgeslagen.

Woorden voor gevoelens

Gelukkig
bemind - blij - enthousiast - gewaardeerd - geïnteresseerd - kalm - liefdevol - opgetogen - opgewonden - oplettend - optimistisch - sensueel - tevreden - trots - verrast - vertrouwend - vreedzaam - vreugdevol - vriendelijk - warm - zelfverzekerd
Verdrietig
beschaamd - depressief - eenzaam - huilend - in verlegenheid gebracht - melancholiek - ongemotiveerd - ontevreden - pessimistisch - schuldig - somber - spijt - teleurgesteld - verbitterd - vernederd - verveeld - verward
Kwaad
afkeer - afkeurend - beledigd - boos - gefrustreerd - geërgerd - geïrriteerd - haat - verontwaardigd - vijandig - walging - ziedend
Bang
argwanend - bang - behoeftig - geschokt - gespannen - hopeloos - hulpeloos - in paniek - moedig - nerveus - onrustig - ontzet - overweldigd - versteend - voorzichtig - wanhopig - wantrouwend
Wil je persoonlijke begeleiding met deze oefeningen, op Skype?
Biografie
De stroom