Eclectic Energies
This page is also available in your preferred language English.
 

Beschrijf afbeeldingen

Oefen je vermogen om gevoelens en emoties te benoemen en te herkennen. Beschrijf de gevoelens die je ziet die de mensen op de foto's voelen.


Het belangrijkste is om te beschrijven welke gevoelens je ziet in de foto's, in plaats van of ze al of niet juist zijn. Als je oordelen of reacties op de foto's hebt, is het een goed idee om die op te merken, maar ze niet te laten afleiden van wat je ziet.

Houd er rekening mee dat een persoon meerdere emoties tegelijk kan voelen. De gevoelens die je op een foto herkent kunnen in de loop van de tijd veranderen, afhankelijk van je eigen stemming. Soms laten het linker- en rechteroog een verschillend gevoel zien.

De reden voor deze oefening is niet alleen om je vermogen te trainen om gevoelens te benoemen en te herkennen. Deze helpt ook om de mentaliteit te ontwikkelen die nodig is om gevoelens te verwerken. Daarvoor is het nodig dat je gevoelens niet "doet", en het alleen beschrijven ervan helpt daarbij.

Voor het ontwikkelen van deze vaardigheden is het niet nodig dat je je beschrijvingen bewaart. Daarom worden ze hier op geen enkele manier opgeslagen.

Biografie
Stroom