Eclectic Energies
This page is also available in your preferred language English.
 

Introductie tot het Enneagram

Introductie tot het Enneagram persoon­lijk­heids­typen systeem.


Het enneagramsysteem

Het Enneagram is een persoon­lijk­heids­typen systeem dat bestaat uit negen verschillende typen. Iedereen wordt beschouwd als zijnde een enkel type, hoewel je trekken kunt hebben die thuishoren bij andere typen. Hoewel het onzeker is of dit type genetisch bepaald is, geloven velen dat deze er al is bij de geboorte.

De negen typen (of "enneatypen", "ennea" betekent "negen") worden universeel geïdentificeerd door middel van de nummers 1 tot en met 9. Deze nummers worden op een standaard manier rond het enneagramsymbool geplaatst. Enneagram auteurs hebben aan deze nummers hun eigen individuele namen verbonden. Op deze website worden de typebenamingen van de auteurs Riso en Hudson gebruikt. Deze zijn:

  1. De Hervormer
  2. De Helper
  3. De Presteerder
  4. De Individualist
  5. De Onderzoeker
  6. De Loyalist
  7. De Enthousiast
  8. De Uitdager
  9. De Vredestichter

Mensen van een bepaald type hebben diverse eigenschappen gemeen, maar kunnen desalniettemin tamelijk verschillend zijn. Dit hangt onder andere af van hun niveau van mentale gezondheid. Ongezonde (neurotische) mensen van een bepaald type kunnen een heel andere indruk maken dan gezonde mensen. Riso en Hudson onderscheiden 9 niveaus van mentale gezondheid (zie hun 'Enneagram Basisboek') en hebben typebeschrijvingen voor ieder niveau voor elk enneagramtype.

Vleugels

Gewoonlijk heb je eigenschappen van een van de typen die naast je eigen type liggen op de enneagramcirkel die meer prominent zijn. Dit wordt de vleugel genoemd. Dus iemand die een type 5 is, kan een 4-vleugel of een 6-vleugel hebben. Dit kan afgekort worden tot "5w4" en "5w6". Als je niet een dominante vleugel hebt, wordt er gezegd dat je vleugels gebalanceerd zijn.


Kijk, om uit te vinden welk enneagramtype je bent, welke beschrijving je het best past, of doe de gratis enneagramtest op deze site.


Enneagramtype beschrijvingen

Type 1 - De Hervormer

Perfectionisten, verantwoordelijk, gefixeerd op verbetering

Mensen van dit persoon­lijk­heids­type zijn in essentie op zoek naar het beter maken van dingen, omdat ze vinden dat niets ooit echt goed genoeg is. Dit maakt hen perfectionisten die graag willen hervormen en verbeteren; idealisten die ernaar streven om orde te creëren uit de alomtegenwoordige chaos. Lees meer - enneagramtype 1

Type 2 - De Helper

Helpers die het nodig hebben om nodig te zijn

Mensen van dit persoon­lijk­heids­type hebben in essentie het gevoel dat ze waardevol zijn voor zover ze behulpzaam zijn voor anderen. Onbaatzuchtig zijn is hun plicht. Geven aan anderen is hun reden van bestaan. Betrokken, sociaal bewust, gewoonlijk extrovert — Tweeën zijn het type mensen dat ieders verjaardag herinnert, en die hun best zullen doen om een collega, echtgenoot of vriend in nood te helpen. Lees meer - enneagramtype 2

Type 3 - De Presteerder

Gefocust op de presentatie van succes, om gewaardeerd te worden

Mensen van dit persoon­lijk­heids­type hebben het nodig om bevestigd te worden om zich waardevol te voelen; ze jagen succes na en willen bewonderd worden. Ze werken vaak hard, zijn competitief en sterk gefocust in het najagen van hun doelen, of hun doel nu is om de meest succesvolle verkoper in het bedrijf te zijn of de meest "sexy" vrouw in hun sociale kring. Lees meer - enneagramtype 3

Type 4 - De Individualist

Identiteitszoekers, die zich uniek en anders voelen

Mensen van dit persoon­lijk­heids­type neigen ernaar hun identiteit te bouwen rond hun perceptie van zichzelf dat ze op de een of andere manier anders of uniek zijn; ze zijn dus zelfbewust individualistisch. Vieren zijn geneigd hun verschil met anderen te zien als zowel een gift als een vloek—een gift omdat dit hen verwijdert van diegenen die ze zien als op de een of andere manier "gewoon", en een vloek omdat dit hen zo vaak schijnt te verwijderen van de simpeler vormen van geluk waar anderen zo gemakkelijk van lijken te genieten. Lees meer - enneagramtype 4

Type 5 - De Onderzoeker

Denkers geneigd om terug te trekken en te observeren

Mensen van dit persoon­lijk­heids­type zijn in essentie bang dat ze niet genoeg innerlijke kracht hebben om het leven tegemoet te treden, en daarom zijn ze geneigd om terug te trekken, terug te gaan naar de veiligheid en zekerheid van hun geest, waar ze zich mentaal kunnen voorbereiden op hun opkomen in de wereld. Vijven voelen zich op hun gemak en thuis in de wereld van het denken. Ze zijn in het algemeen intelligent, belezen en bedachtzaam, en ze worden vaak experts op de gebieden die hun interesse hebben. Lees meer - enneagramtype 5

Type 6 - De Loyalist

In conflict tussen vertrouwen en wantrouwen

Mensen van dit persoon­lijk­heids­type voelen zich in essentie onveilig, alsof er niets bestendig genoeg is om aan vast te houden. In de kern van de type Zes-persoonlijkheid is een soort angst of vrees. Zessen vertrouwen niet gemakkelijk; ze zijn vaak ambivalent over anderen tot de persoon zich absoluut bewezen heeft, op welk moment ze waarschijnlijk met standvastige loyaliteit zullen reageren. Lees meer - enneagramtype 6

Type 7 - De Enthousiast

Plezierzoekers en planners, op zoek naar afleiding

Mensen van dit persoon­lijk­heids­type willen in essentie dat hun leven een opwindend avontuur is. Zevens zijn op de toekomst gerichte, rusteloze mensen die er in het algemeen van overtuigd zijn dat er iets beters is, juist om de hoek. Ze zijn snelle denkers die een grote hoeveelheid energie hebben, en die veel plannen maken. Ze neigen ernaar extravert te zijn, multi-getalenteerd, creatief en met een open geest. Lees meer - enneagramtype 7

Type 8 - De Uitdager

De leiding nemend, omdat ze niet beheerst willen worden

Mensen van dit persoon­lijk­heids­type willen in essentie niet beheerst worden, zowel door anderen als door hun omstandigheden; ze willen volledig meester zijn van hun lot. Achten hebben een sterke wil, zijn beslist, praktisch, ferm en energiek. Ze zijn ook geneigd om dominerend te zijn; hun niet beheerst willen worden door anderen manifesteert zich vaak als een behoefte om in plaats daarvan anderen te beheersen. Lees meer - enneagramtype 8

Type 9 - De Vredestichter

Vrede en harmonie bewaren

Mensen van dit persoon­lijk­heids­type voelen in essentie een behoefte aan vrede en harmonie. Ze zijn geneigd om conflicten tot elke prijs te vermijden, of die nu intern of interpersoonlijk zijn. Omdat de mogelijkheid van conflict in het leven feitelijk alomtegenwoordig is, resulteert het verlangen van de Negen om dat te vermijden in het algemeen in een bepaalde mate van terugtrekking van het leven, en veel Negens zijn in feite introvert. Andere Negens leiden meer actieve, sociale levens, maar blijven desalniettemin in een bepaalde mate niet volledig betrokken, als om zichzelf te isoleren van de bedreigingen van hun gemoedsrust. Lees meer - enneagramtype 9


Instinctuele subtypen

In aanvulling op het enneagramtype, zijn mensen ook een van de drie instinctuele subtypen. Het zelfbehoud instinct (omgaan met jezelf), het seksuele (omgaan met een andere persoon) of het sociale instinct (omgaan met een groep) kunnen het meest geprononceerd zijn. Zie de pagina over de instinctuele subtypen.


Je zou ook geïnteresseerd kunnen zijn in deze boeken over het enneagram bij Bol.com:

Productafbeelding

Enneagram basisboek
De negen persoonlijkheidstypen in kaart gebracht
door Russ Hudson & Don Richard Riso

Gedetailleerde beschrijvingen van de enneagramtypen op alle niveaus van mentale gezondheid.
Productafbeelding

Handboek enneagram
door Helen Palmer

Hoe het enneagramsysteem werkt en beschrijvingen van de typen. Verder hoe de persoonlijkheidstypen met elkaar omgaan in werk en relaties.
Productafbeelding

De wijsheid van het enneagram
Gids voor psychologische en spirituele groei voor de negen persoonlijkheidstypen
door Russ Hudson & Don Richard Riso

Aanbevelingen voor zelfontwikkeling en Enneagram typebeschrijvingen.
Productafbeelding

Werken met het enneagram
Naar persoonlijk meesterschap en sociale intelligentie
door Hannah Nathans

Inzicht in onszelf en anderen met het Enneagram.
Productafbeelding

Negen facetten van eenheid
Het enneagram als wegwijzer naar onze essentie
door A.H. Almaas

De spirituele achtergronden van het enneagram. Hoe gebrek aan basisvertrouwen onze kijk op de werkelijkheid vertekent en hoe de enneagramtypen ontstaan. Geen gemakkelijk leesbaar boek, maar het enige dat echt diep op deze materie ingaat. Met voorwoord van Oscar Ichazo, de oorspronkelijke creator van het enneagram.

Meer aanbevolen boeken