Enneagramtype 4 - De Individualist

Identiteitszoekers, die zich uniek en anders voelen

4. De Individualist

Mensen van dit persoonlijkheidstype neigen ernaar hun identiteit te bouwen rond hun perceptie van zichzelf dat ze op de een of andere manier anders of uniek zijn; ze zijn dus zelfbewust individualistisch. Vieren zijn geneigd hun verschil met anderen te zien als zowel een gift als een vloek—een gift omdat dit hen verwijdert van diegenen die ze zien als op de een of andere manier "gewoon", en een vloek omdat dit hen zo vaak schijnt te verwijderen van de simpeler vormen van geluk waar anderen zo gemakkelijk van lijken te genieten. Vieren lukt het dus om zich tegelijk superieur aan anderen te voelen en ook heimelijk een graad van hunkering en afgunst te koesteren. Een gevoel lid te zijn van de "werkelijke aristocratie" wisselt af met diepe gevoelens van schaamte, en angsten van op de een of andere manier diep gebrekkig of onvolkomen zijn.

Vieren zijn emotioneel complex en erg gevoelig. Ze hunkeren ernaar om begrepen en gewaardeerd te worden om hun authentieke zelf, maar voelen zich snel onbegrepen en ongewaardeerd. Ze hebben een neiging om terug te trekken in het aangezicht van een wereld die hard of ruw schijnt, en zijn vaak enigszins humeurig of grillig. Ze zijn gecenterd in hun emotie en spenderen een groot deel van hun leven ondergedompeld in hun interne mentale landschappen, waar ze zich vrij voelen om hun gevoelens te cultiveren en analyseren. Een verlangen om deze interne wereld werkelijkheid te maken leidt vaak tot een interesse in de kunsten van Vieren, en sommige worden ook echt artiesten. Of ze nu artistiek zijn of niet, de meeste Vieren hebben een gevoeligheid voor esthetiek, en zijn geïnteresseerd in zelfexpressie en zelfonthulling, of dit nu is met de kleren die ze dragen of met de algemene aard van hun vaak eigenzinnige levensstijl.

Vieren zijn enigszins melancholisch van aard, en onder stress zijn ze geneigd in depressie te vervallen. Ze zijn ook geneigd om in zichzelf gekeerd te zijn, zelfs onder de beste omstandigheden, maar wanneer ze ongebalanceerd zijn wijken ze gemakkelijk voor een zelftoegeeflijkheid die ze zien als volledig gerechtvaardigd als manier om te compenseren voor het algemene gebrek aan plezier dat ze ervaren in hun leven. In plaats van naar praktische oplossingen voor hun problemen te zoeken, zijn Vieren geneigd om te fantaseren over een redder die hen zal redden van hun ongelukkig zijn.

Intellectuele Vieren zijn geneigd zich verkeerd te typeren als Vijven, en een zware vleugel kan deze tendens zeker versterken. Vieren neigen echter naar zelfonthulling en zijn op hun gemak met emotionele expressie, wat Vijven niet zijn.


type 1 | type 2 | type 3 | type 4 | type 5 |
type 6 | type 7 | type 8 | type 9
Je zou ook geïnteresseerd kunnen zijn in deze boeken over het enneagram bij Bol.com:

Handboek enneagram, door Helen Palmer

* Hoe het enneagramsysteem werkt en beschrijvingen van de typen. Verder hoe de persoonlijkheidstypen met elkaar omgaan in werk en relaties.
Enneagram basisboek, door Russ Hudson & Don Richard Riso
De negen persoonlijkheidstypen in kaart gebracht
* Gedetailleerde beschrijvingen van de enneagramtypen op alle niveaus van mentale gezondheid.
De wijsheid van het enneagram, door Russ Hudson & Don Richard Riso
Gids voor psychologische en spirituele groei voor de negen persoonlijkheidstypen
* Aanbevelingen voor zelfontwikkeling en Enneagram typebeschrijvingen.
Het enneagram van passies en deugden, door Sandra Maitri

* Het Enneagram gebruiken voor spirituele transformatie. Bewegen van de passies van het ego naar de deugden van ons ware zelf.