Eclectic Energies

Instinctuele subtypen

De instinctuele subtypen van het Enneagram, de zelfbehoud, seksuele en sociale instincten.

In aanvulling op het enneagramtype, zijn mensen ook een van de drie instinctuele subtypen. Het zelfbehoud instinct (omgaan met jezelf), het seksuele (omgaan met een andere persoon) of het sociale instinct (omgaan met een groep) kunnen het meest geprononceerd zijn. De subtypen worden ook wel instinctuele varianten genoemd.

Zelfbehoud subtype

Mensen van het zelfbehoud subtype proberen in het algemeen om comfortabel en onafhankelijk te zijn. Hun welbevinden is belangrijk voor ze, en ze besteden dus veel aandacht aan hun gezondheid, huis en financiële positie. Ze zijn minder geïnteresseerd in interpersoonlijk contact, en zijn minder spontaan en laten minder emotie zien dan mensen van de andere twee subtypen van hun enneagramtype.

Seksuele subtype

Mensen van het seksuele subtype zijn bijzonder geïnteresseerd in een-op-een contacten. Ze zijn op zoek naar intimiteit, en dit kan zich openbaren in seksualiteit, hoewel niet noodzakelijk. Een relatie hebben is erg belangrijk voor ze. Ze zijn van de subtypen de meest gepassioneerden, ze zijn enigszins grillig en hebben meer energie. Ze vinden het niet problematisch om ruzie te hebben, en maken zich minder zorgen om regels en verantwoordelijkheid.

Sociale subtype

Mensen van het sociale subtype hebben een voorkeur om in groepen of teams te zitten. Ze zijn meer geïnteresseerd dan de andere subtypen in de positie die zij en anderen hebben in een groep, en bekommeren zich als gevolg daarvan om status. Ze willen geaccepteerd worden, en proberen zich daarom aan te passen en aardig te zijn.

Instincten en Chakra's

De drie instincten zijn direct gerelateerd aan de drie lagere chakra's. Het zelfbehoud instinct aan de Wortelchakra, het seksuele instinct aan de Sacraalchakra en het sociale instinct aan de Navelchakra.

Je zou ook geïnteresseerd kunnen zijn in deze boeken over het enneagram bij Bol.com:

Handboek enneagram, door Helen Palmer

* Hoe het enneagramsysteem werkt en beschrijvingen van de typen. Verder hoe de persoonlijkheidstypen met elkaar omgaan in werk en relaties.
Enneagram basisboek, door Russ Hudson & Don Richard Riso
De negen persoonlijkheidstypen in kaart gebracht
* Gedetailleerde beschrijvingen van de enneagramtypen op alle niveaus van mentale gezondheid.
De wijsheid van het enneagram, door Russ Hudson & Don Richard Riso
Gids voor psychologische en spirituele groei voor de negen persoonlijkheidstypen
* Aanbevelingen voor zelfontwikkeling en Enneagram typebeschrijvingen.