Eclectic Energies

Energieheling voor
Enneagramtype 4 - De Individualist


Chakrameditaties voor:

  • Wortelchakra om zich meer thuis in de realiteit te voelen
  • Navelchakra voor assertiviteit en gevoel van eigenwaarde
  • Hartchakra om meer compassie te hebben naar zichzelf en anderen toe

Acupressuur op punten:

  • LU-1, LU-3 of LU-9 voor interne leegte, contact maken met je innerlijke waarde, verdriet
  • LI-4 om verdriet los te laten
  • LIV-3 (reduceer) om depressie tegen te gaan en gevoelens los te laten
  • SP-6 om de effecten op het lichaam van teveel denken te helen en het stromen van emoties soepeler te makenJe thuis voelen in de realiteit

Vieren neigen ernaar om de realiteit te ontvluchten naar een wereld van geïdealiseerde fantasie; dit verzwakt hun gevoel van zich thuisvoelen in de realiteit. Hun neiging om zich ongewaardeerd te voelen kan dit gevoel van vervreemding sterker maken. Het versterken van de Wortelchakra kan helpen deze schade veroorzaakt door het gebrek aan aanwezigheid in de wereld van de Vier te repareren.

Gevoel van eigenwaarde

Omdat Vieren vaak focussen op wat ze zien als hun gebreken, neigen ze naar gebrek aan zelfvertrouwen en hebben ze een laag gevoel van eigenwaarde. Aan het resulterende gebrek aan assertiviteit kan wat gedaan worden door meditaties voor de Navelchakra te doen. Dit zal ook helpen met de neiging van de Vier om terug te trekken.

Het hart

Het openen van de Hartchakra kan Vieren helpen om zich met meer compassie op te stellen naar zichzelf en anderen toe. Een versterkte Hartchakra helpt ze om beter contact met mensen te maken, en op te houden om met zichzelf geobsedeerd te zijn.

Verdriet en depressie

Vieren staan bekend om hun tendens om vast te houden aan verdriet en melancholie; ze lijden vaak aan depressies. De acupressuurpunten die hieronder besproken worden zijn nuttig om deze moeilijkheden te behandelen.

Eigenwaarde

De acupressuurpunten LU-1, LU-3 en LU-9 zijn nuttig voor het behandelen van schade aan het lichaam ontstaan door teveel verdriet. Ze zijn ook nuttig voor het verhogen van de weerstand tegen zulke gevoelens, en voor het verhogen van het gevoel van eigenwaarde.

Omdat het gebrek aan een duidelijk gevoel van identiteit van de Vier, en gevoelens van verminderde eigenwaarde voor een deel geworteld zijn in een gevoel van innerlijke leegte, is het werken met de geschikte acupressuurpunten nuttig voor het behandelen van het onderliggende probleem.

Gevoelens loslaten

Vieren neigen ernaar om vast te houden aan hun gevoelens, in het bijzonder gevoelens van melancholie en verdriet. LI-4 is in het bijzonder geïndiceerd voor het loslaten van zulke gevoelens, vooral gevoelens van verlies. LIV-3 is ook een nuttig punt om mee te werken wanneer het noodzakelijk is om allerlei soorten opgekropte gevoelens los te laten. Aangezien het onvermogen om gevoelens los te laten een belangrijke oorzaak van depressie is, is het werken met LIV-3 in het bijzonder een gunstig punt om toe te passen.

Vieren kunnen het werken met punt SP-6 om verschillende redenen heilzaam vinden. Net zoals LIV-3 heeft het enig effict op het soepeler maken van de stroom van emoties, maar de specifieke acupressuurtechniek (reduceren) die gebruikt wordt voor LIV-3 is niet nodig; er kan simpelweg op gedrukt worden. Ook is SP-6 geïndiceerd om de vermoeidheid tegen te gaan die veroorzaakt wordt door teveel denken, of die nu veroorzaakt wordt door zich zorgen maken of door eindeloos fantaseren.


Je zou ook geïnteresseerd kunnen zijn in deze boeken over het enneagram bij Bol.com:

In balans met acupressuur, door Michael Reed Gach
Ga zelf stress en emoties te lijf
* Acupressuurpunten voor emotionele kwalen, gecombineerd met ademhalingsoefeningen, stretch- en bewegingsoefeningen.
De wijsheid van het enneagram, door Russ Hudson & Don Richard Riso
Gids voor psychologische en spirituele groei voor de negen persoonlijkheidstypen
* Aanbevelingen voor zelfontwikkeling en Enneagram typebeschrijvingen.
Het enneagram van passies en deugden, door Sandra Maitri

* Het Enneagram gebruiken voor spirituele transformatie. Bewegen van de passies van het ego naar de deugden van ons ware zelf.
Chakra werkboek, door Anodea Judith
Het chakrasysteem als sleutel tot kennis en geestelijke groei
* Het wezen en functioneren van de chakra's, en meditaties en oefeningen om ze te openen.