Eclectic Energies

Energieheling voor
Enneagramtype 9 - De Vredestichter


Chakrameditaties voor:

Acupressuur op punten:

  • GB-44 voor besluitvaardigheid en focus (terwijl kwaadheid opgelost wordt), timiditeit en traagheid
  • LIV-1 voor assertiviteit, om te onderscheiden wanneer met anderen mee te gaan en wanneer jezelf te doen gelden, gevoel van eigenwaardeAssertiviteit en gevoel van eigenwaarde

Negens hebben er moeite mee om zichzelf te doen gelden en zichzelf gehoord doen worden. Omdat assertiviteit in het bijzonder geassocieerd is met de Navelchakra en zelfexpressie met de Keelchakra, is het doen van meditaties voor deze chakra's in het bijzonder heilzaam. Acupressuur op LIV-1 is ook geschikt. Dit punt wordt soms "Grote Achting" genoemd, wat zijn vermogen aangeeft om het gevoel van eigenwaarde te vergroten. Werken met deze technieken helpt Negens om te onderscheiden wanneer met anderen mee te gaan en wanneer ze zichzelf moeten doen gelden. Dit is erg belangrijk voor Negens omdat hun natuurlijke neiging is om teveel te berusten in de wensen en behoeften van anderen.

Besluitvaardigheid en focus

De neiging van de Negen om situaties vanuit iedere mogelijke hoek te bekijken alvorens een beslissing te nemen, leidt in feite tot besluiteloosheid en gebrek aan focus. Besluiteloosheid leidt weer tot traagheid en timiditeit. Werken met acupressuurpunt GB-44 kan Negen helpen om uit deze zelfdestructieve cirkel te breken.

Passie en gevoel

Negens hebben in het algemeen geen sterk gevoel van hun identiteit. Hoewel dit ook een gevolg is van hun gebrek aan assertiviteit, is hun neiging om hun gevoelens te onderdrukken de belangrijkste oorzaak. Dit kan resulteren in een gebrek aan passie en zelfs verdoving. Het openen van de Sacraalchakra helpt hen om in contact met hun gevoelens te komen, en daardoor met zichzelf. Dit zal Negens ook helpen om besluitvaardiger te zijn.

Zelfkennis

Negens zijn geneigd zichzelf teveel weg te cijferen; ze besteden te weinig aandacht aan zichzelf, aan wie ze zijn. Het doen van chakrameditaties voor de Kruinchakra helpt Negens om een grotere zelfkennis en zelfgewaarzijn te verkrijgen.


Je zou ook geïnteresseerd kunnen zijn in deze boeken over het enneagram bij Bol.com:

In balans met acupressuur, door Michael Reed Gach
Ga zelf stress en emoties te lijf
* Acupressuurpunten voor emotionele kwalen, gecombineerd met ademhalingsoefeningen, stretch- en bewegingsoefeningen.
De wijsheid van het enneagram, door Russ Hudson & Don Richard Riso
Gids voor psychologische en spirituele groei voor de negen persoonlijkheidstypen
* Aanbevelingen voor zelfontwikkeling en Enneagram typebeschrijvingen.
Het enneagram van passies en deugden, door Sandra Maitri

* Het Enneagram gebruiken voor spirituele transformatie. Bewegen van de passies van het ego naar de deugden van ons ware zelf.
Chakra werkboek, door Anodea Judith
Het chakrasysteem als sleutel tot kennis en geestelijke groei
* Het wezen en functioneren van de chakra's, en meditaties en oefeningen om ze te openen.