Enneagramtype 1 - De Hervormer

Perfectionisten, verantwoordelijk, gefixeerd op verbetering

1. De Hervormer

Mensen van dit persoonlijkheidstype zijn in essentie op zoek naar het beter maken van dingen, omdat ze vinden dat niets ooit echt goed genoeg is. Dit maakt hen perfectionisten die graag willen hervormen en verbeteren; idealisten die ernaar streven om orde te creƫren uit de alomtegenwoordige chaos.

Enen hebben een goed oog voor detail. Ze zijn zich altijd bewust van de gebreken bij zichzelf, anderen en de situaties waarin ze zich bevinden. Dit activeert hun behoefte om te verbeteren, wat goed kan zijn voor alle betrokkenen, maar wat ook belastend kan blijken te zijn voor zowel de Een als degenen aan het ontvangende eind van de hervormingspogingen van de Een.

Het onvermogen van de Een om de perfectie die ze verlangen te bereiken voedt hun schuldgevoelens over tekortgeschoten zijn, en hun beginnende kwaadheid over een onvolmaakte wereld. Enen neigen er echter naar zich schuldig te voelen over hun kwaadheid. Kwaadheid is een "slechte" emotie, en Enen streven er oprecht en met heel hun hart naar om "goed" te zijn. Kwaadheid wordt daarom krachtig uit hun bewustzijn verdrongen, doorbrekend in incidentele vlagen van woede, maar zich gewoonlijk manifesterend in een van de vele minder opvallende variaties—ongeduld, frustratie, ergernis en veroordelende kritiek. Om deze reden kunnen Enen soms moeilijk om mee samen te leven zijn, maar ze zijn daarentegen ook geneigd om loyale, verantwoordelijke en capabele partners en vrienden te zijn.

Enen zijn serieuze mensen; ze zijn over het algemeen bijzonder principieel, competent en compromisloos. Ze houden zich aan de regels en verwachten van anderen dat die dat ook doen. Omdat ze zo diep in hun overtuigingen geloven, zijn ze vaak uitstekende leiders, die degenen die hen volgen kunnen inspireren met hun eigen visioen van uitmuntendheid. In de voorhoede van hervormingsbewegingen bevinden zich vaak Enen.

Enen zijn vaak gedreven en ambitieus, en zijn soms workaholics. Maar wat hun beroepsmatige betrokkenheid ook is, ze zijn absoluut actieve, praktische mensen die dingen gedaan krijgen. Ze zijn geboren organisatoren, mensen die lijsten maken en alles op de lijst ook afmaken, de laatste die het kantoor verlaat, de eerste om terug te keren, nijver, betrouwbaar, oprecht en plichtsgetrouw.

Hun gestage najagen van het ideaal kan maken dat Enen gespannen mensen zijn, die het moeilijk vinden om te ontspannen, en die zich onnodig veel van de onschadelijke genoegens van het leven ontzeggen. Ze neigen ernaar om emotioneel geremd te zijn en niet op hun gemak met het uiten van tedere gevoelens; in het algemeen zien ze gevoelsmatigheid als een teken van zwakte en gebrek aan beheersing. Ze zijn zelden spontaan. Ze hebben echter diverse interesses en talenten; ze zijn zelfstandig en hebben zelden niets meer te doen.

Enen zijn vaak intelligent en onafhankelijk, en kunnen zich gemakkelijk aanzien voor Vijven, maar anders dan Vijven, zijn Enen op de eerste plaats mensen van actie, niet van denken. Enen zijn geneigd zich zorgen te maken en zijn gevoelig voor angst, en kunnen soms verkeerd getypeerd worden als Zessen, maar ze zijn bij lange na niet zo geneigd zich ergens bij aan te sluiten zoals Zessen, en hun normen komen niet tot stand door het zoeken van consensus in een groep. Ten slotte kan het gestaag najagen van perfectie zijn tol eisen en leiden tot depressie. Op zulke momenten kan een Een verkeerd getypeerd worden als een Vier. Maar Vieren hebben een tendens naar zelftoegeeflijkheid, terwijl Enen zichzelf dingen ontzeggen. Vieren zijn emotioneel expressief; Enen zijn emotioneel geremd.


type 1 | type 2 | type 3 | type 4 | type 5 |
type 6 | type 7 | type 8 | type 9
Je zou ook geïnteresseerd kunnen zijn in deze boeken over het enneagram bij Bol.com:

Handboek enneagram, door Helen Palmer

* Hoe het enneagramsysteem werkt en beschrijvingen van de typen. Verder hoe de persoonlijkheidstypen met elkaar omgaan in werk en relaties.
Enneagram basisboek, door Russ Hudson & Don Richard Riso
De negen persoonlijkheidstypen in kaart gebracht
* Gedetailleerde beschrijvingen van de enneagramtypen op alle niveaus van mentale gezondheid.
De wijsheid van het enneagram, door Russ Hudson & Don Richard Riso
Gids voor psychologische en spirituele groei voor de negen persoonlijkheidstypen
* Aanbevelingen voor zelfontwikkeling en Enneagram typebeschrijvingen.
Het enneagram van passies en deugden, door Sandra Maitri

* Het Enneagram gebruiken voor spirituele transformatie. Bewegen van de passies van het ego naar de deugden van ons ware zelf.