Eclectic Energies
This page is also available in your preferred language English.
 

Enneagramtype 1 - De Hervormer

Perfectionisten, verantwoordelijk, gefixeerd op verbetering

1. De Hervormer

Mensen van dit persoon­lijk­heids­type zijn in essentie op zoek naar het beter maken van dingen, omdat ze vinden dat niets ooit echt goed genoeg is. Dit maakt hen perfec­tio­nist­en die graag willen her­vormen en verbe­teren; idea­listen die ernaar streven om orde te cre­Ă«ren uit de alom­tegen­woordige chaos.

Enen hebben een goed oog voor detail. Ze zijn zich altijd bewust van de gebreken bij zichzelf, anderen en de situaties waarin ze zich bevinden. Dit activeert hun behoefte om te verbeteren, wat goed kan zijn voor alle betrokkenen, maar wat ook belastend kan blijken te zijn voor zowel de Een als degenen aan het ont­vang­ende eind van de her­vor­mings­pogingen van de Een.

Het onvermogen van de Een om de perfectie die ze verlangen te bereiken voedt hun schuld­gevoelens over tekort­geschoten zijn, en hun beginnende kwaadheid over een onvol­maakte wereld. Enen neigen er echter naar zich schuldig te voelen over hun kwaadheid. Kwaadheid is een "slechte" emotie, en Enen streven er oprecht en met heel hun hart naar om "goed" te zijn. Kwaadheid wordt daarom krachtig uit hun bewust­zijn verdrongen, door­brekend in incidentele vlagen van woede, maar zich gewoonlijk manifes­terend in een van de vele minder opval­lende variaties—ongeduld, frustratie, ergernis en veroor­de­lende kritiek. Om deze reden kunnen Enen soms moeilijk om mee samen te leven zijn, maar ze zijn daaren­tegen ook geneigd om loyale, verantwoordelijke en capabele partners en vrienden te zijn.

Enen zijn serieuze mensen; ze zijn over het algemeen bijzonder prin­ci­pieel, competent en compromis­loos. Ze houden zich aan de regels en verwachten van anderen dat die dat ook doen. Omdat ze zo diep in hun over­tuigingen geloven, zijn ze vaak uit­stekende leiders, die degenen die hen volgen kunnen inspireren met hun eigen visioen van uit­muntend­heid. In de voor­hoede van hervor­mings­bewe­gingen bevinden zich vaak Enen.

Enen zijn vaak gedreven en ambitieus, en zijn soms workaholics. Maar wat hun beroeps­matige betrokken­heid ook is, ze zijn absoluut actieve, praktische mensen die dingen gedaan krijgen. Ze zijn geboren organi­sa­toren, mensen die lijsten maken en alles op de lijst ook afmaken, de laatste die het kantoor verlaat, de eerste om terug te keren, nijver, betrouw­baar, oprecht en plichtsgetrouw.

Hun gestage najagen van het ideaal kan maken dat Enen gespannen mensen zijn, die het moeilijk vinden om te ontspannen, en die zich onnodig veel van de onschadelijke genoegens van het leven ontzeggen. Ze neigen ernaar om emotioneel geremd te zijn en niet op hun gemak met het uiten van tedere gevoelens; in het algemeen zien ze gevoels­matigheid als een teken van zwakte en gebrek aan beheersing. Ze zijn zelden spontaan. Ze hebben echter diverse interesses en talenten; ze zijn zelf­standig en hebben zelden niets meer te doen.

Enen zijn vaak intelligent en onaf­hanke­lijk, en kunnen zich gemakkelijk aanzien voor Vijven, maar anders dan Vijven, zijn Enen op de eerste plaats mensen van actie, niet van denken. Enen zijn geneigd zich zorgen te maken en zijn gevoelig voor angst, en kunnen soms verkeerd getypeerd worden als Zessen, maar ze zijn bij lange na niet zo geneigd zich ergens bij aan te sluiten zoals Zessen, en hun normen komen niet tot stand door het zoeken van consensus in een groep. Ten slotte kan het gestaag najagen van perfectie zijn tol eisen en leiden tot depressie. Op zulke momenten kan een Een verkeerd getypeerd worden als een Vier. Maar Vieren hebben een tendens naar zelf­toegeef­lijk­heid, terwijl Enen zichzelf dingen ontzeggen. Vieren zijn emotioneel expressief; Enen zijn emotioneel geremd.


type 1 | type 2 | type 3 | type 4 | type 5 |
type 6 | type 7 | type 8 | type 9


Je zou ook geïnteresseerd kunnen zijn in deze boeken over het enneagram bij Bol.com:

Productafbeelding

Enneagram basisboek
De negen persoonlijkheidstypen in kaart gebracht
door Russ Hudson & Don Richard Riso

Gedetailleerde beschrijvingen van de enneagramtypen op alle niveaus van mentale gezondheid.
Productafbeelding

Handboek enneagram
door Helen Palmer

Hoe het enneagramsysteem werkt en beschrijvingen van de typen. Verder hoe de persoonlijkheidstypen met elkaar omgaan in werk en relaties.
Productafbeelding

De wijsheid van het enneagram
Gids voor psychologische en spirituele groei voor de negen persoonlijkheidstypen
door Russ Hudson & Don Richard Riso

Aanbevelingen voor zelfontwikkeling en Enneagram typebeschrijvingen.
Productafbeelding

Het enneagram van passies en deugden
door Sandra Maitri

Het Enneagram gebruiken voor spirituele transformatie. Bewegen van de passies van het ego naar de deugden van ons ware zelf.

Meer aanbevolen boeken