Eclectic Energies
This page is also available in your preferred language English.
 

Enneagramtype 9 - De Vredestichter

Vrede en harmonie bewaren

De Vredestichter
9.

Mensen van dit persoon­lijk­heids­type voelen in essentie een behoefte aan vrede en harmonie. Ze zijn geneigd om conflic­ten tot elke prijs te vermijden, of die nu intern of inter­per­soon­lijk zijn. Omdat de mogelijk­heid van conflict in het leven feitelijk alom­tegen­woordig is, resulteert het verlangen van de Negen om dat te vermijden in het algemeen in een bepaalde mate van terug­trekking van het leven, en veel Negens zijn in feite introvert. Andere Negens leiden meer actieve, sociale levens, maar blijven desal­niet­temin in een bepaalde mate niet volledig betrokken, als om zichzelf te isoleren van de bedrei­gingen van hun gemoedsrust. De meeste Negens zijn tamelijk gemak­kelijk in de omgang; ze nemen een strategie van "met de stroom meegaan" aan. Ze zijn in het algemeen betrouw­bare, stevige, zichzelf weg­cijferende, tolerante en sympathieke individuen.

Negens neigen ernaar om een optimis­tische benadering van het leven aan te nemen; ze zijn meren­deels vertrouwende mensen die het beste in anderen zien; ze hebben meestal een diep­ge­worteld vertrouwen dat de dingen op hun pootjes terecht zullen komen. Ze verlangen ernaar om ver­bonden te zijn, zowel met andere mensen als met de buitenwereld. Ze voelen zich vaak het meest thuis in de natuur, en zijn in het algemeen warme en attente ouders.

Het onvermogen van de Negen om conflicten te tolereren vertaalt zich in een globaal conser­vatieve benadering van verandering. Verandering kan onplezierige gevoelens oproepen, en het verlangen naar comfort van de Negen verstoren. Minder gezonde Negens schijnen niet in staat om zichzelf te motiveren om in actie te komen om effec­tieve verandering teweeg te brengen. Wanneer verandering echter komt, wat in het algemeen zal gebeuren, merken Negens dat ze gewoon­lijk prima in staat zijn om zich aan te passen. Ze zijn vaak veer­krachtiger dan ze van zichzelf denken. In feite hebben Negens in het algemeen een te lage dunk van zichzelf, en hun zichzelf weg­cijfer­ende attitude lijkt anderen uit te nodigen om hen als vanzelf­sprekend te nemen en hun vaak belang­rijke bijdragen over het hoofd te zien. Dit kan veroor­zaken dat een onder­aardse kwaadheid zich in de psyche van de Negen opbouwt, die in het bewust­zijn kan door­breken in inciden­tele drift­buien die snel weer overgaan, maar die zich vaker manifes­teert als passief-agressieve weigering om actie te ondernemen. Over het hoofd gezien worden is vaak een bron van diep verdriet bij Negens, een verdriet waar ze nauwe­lijks uiting aan geven.

Negens typeren zich vaak verkeerd omdat ze een tamelijk diffuus gevoel van hun eigen identiteit hebben. Dit wordt verer­gerd door het feit dat Negens vaak samen­smelten met de mensen waarvan ze houden, en door een proces van identificatie karak­teris­tieken over­nemen van degenen die hen na aan het hart liggen. Vrouwelijke Negens typeren zich vaak verkeerd als Tweeën, in het bijzonder als ze moeders van kleine kinderen zijn. Negens cijferen zichzelf echter weg, terwijl Tweeën zich tamelijk bewust zijn van hun eigenwaarde. Negens verwar­ren zich ook met Vieren, maar Negens zijn geneigd om negatieve emoties te vermijden, terwijl Vieren die vaak intensiveren. Intel­lectuele Negens, en in het bijzonder mannen, typeren zich vaak verkeerd als Vijven, maar Vijven zijn intel­lectueel tegen­draads, terwijl Negens verzoenings­gezind zijn en conflicten vermijden.


type 1 | type 2 | type 3 | type 4 | type 5 |
type 6 | type 7 | type 8 | type 9


Je zou ook geïnteresseerd kunnen zijn in deze boeken over het enneagram bij Bol.com:

Productafbeelding

Enneagram basisboek
De negen persoonlijkheidstypen in kaart gebracht
door Russ Hudson & Don Richard Riso

Gedetailleerde beschrijvingen van de enneagramtypen op alle niveaus van mentale gezondheid.
Productafbeelding

Handboek enneagram
door Helen Palmer

Hoe het enneagramsysteem werkt en beschrijvingen van de typen. Verder hoe de persoonlijkheidstypen met elkaar omgaan in werk en relaties.
Productafbeelding

De wijsheid van het enneagram
Gids voor psychologische en spirituele groei voor de negen persoonlijkheidstypen
door Russ Hudson & Don Richard Riso

Aanbevelingen voor zelfontwikkeling en Enneagram typebeschrijvingen.
Productafbeelding

Het enneagram van passies en deugden
door Sandra Maitri

Het Enneagram gebruiken voor spirituele transformatie. Bewegen van de passies van het ego naar de deugden van ons ware zelf.

Meer aanbevolen boeken