Eclectic Energies
This page is also available in your preferred language English.
 

Enneagramtype 7 - De Enthousiast

Plezierzoekers en planners, op zoek naar afleiding

De Enthousiast 7.

Mensen van dit persoon­lijk­heids­type willen in essentie dat hun leven een op­win­dend avontuur is. Zevens zijn op de toekomst gerichte, ruste­loze mensen die er in het algemeen van over­tuigd zijn dat er iets beters is, juist om de hoek. Ze zijn snelle denkers die een grote hoeveel­heid energie hebben, en die veel plannen maken. Ze neigen ernaar extra­vert te zijn, multi-getalenteerd, creatief en met een open geest. Ze zijn enthou­sias­telingen die genieten van de zinne­lijke genoegens, en die er niet in geloven zichzelf iets te ontzeggen.

Zevens zijn praktische mensen die diverse vaardig­heden bezitten. Ze weten hoe ze moeten net­werken en hoe ze zichzelf en hun interes­ses moeten promoten. Ze hebben vaak een onder­nemende instelling, en zijn in staat hun enthou­siasme over te brengen op degenen met wie ze in contact komen. Wanneer ze in staat zijn om te focus­sen op hun talenten, worden ze vaak bijzonder succesvol. Focussen is echter niet altijd gemak­kelijk voor Zevens. Hun neiging om te geloven dat er iets beters op hen wacht doet hen aar­zelen om hun opties te beperken, of om hun doelen met werke­lijke toewijding na te jagen.

Het centrale probleem voor Zevens is dat hun na­jagen van plezier dwang­matig is. Zevens zijn angst­typen die in het bijzonder bang zijn voor de macht van negatieve geestes­toestanden. Deze vermijden ze door het zoeken van af­lei­dingen in de externe omgeving: door met verschil­lende dingen tegelijk bezig te zijn, door hun opties open te houden, door bezig te zijn met het zoeken van allerlei soorten stimulatie. Om deze reden zijn Zevens sterker gevoelig dan de meeste anderen voor allerlei soorten versla­vingen, of dat nu winkelen is, gokken, drugs of wat dan ook.

Zevens hebben gewoon­lijk een hoge dunk van zichzelf en hun talenten; ze zijn geneigd om te focus­sen op hun sterke punten en om hun fouten en gebreken te bagatel­liseren. Ze zijn vaak enigs­zins zelf­zuchtig wat zich mani­festeert in een gevoel van gerechtigd zijn. Omdat Zevens hun eigen duistere emoties niet onder ogen willen zien, is het ook moeilijk voor ze om de pijn die anderen ervaren te erkennen, zodat het soms moeilijk voor ze is om de realiteit van andere mensen te zien. De mate waarin Zevens vluchten voor negatieve emoties is in feite een maat voor de mentale gezond­heid van Zevens; hoe meer een Zeven hiervoor vlucht, hoe sterker ze groeien, en hoe waar­schijn­lijker het is dat die uit­barsten in hun bewust­zijn in de vorm van een angst­stoornis of een ernstige depressieve periode.

Omdat ze naar buiten kijken en niet bijzonder geneigd zijn tot intro­spectie, is het niet ongewoon voor Zevens om zich verkeerd te typeren. Soms typeren ze zich verkeerd als Achten, omdat Zevens ook dominerend kunnen zijn, in het bijzonder als Acht hun dominante vleugel is. Maar Achten zijn niet angstig, en het ontbreekt ze aan de snelle mentale energie die karak­ter­istiek is voor de Zeven. Zevens kunnen gemak­kelijk verkeerd typeren als Drieën, maar Drieën zijn meer vast­beraden en hebben niet het verlangen om al hun opties open te houden. Verrassend genoeg kunnen Zevens verkeerd typeren als Vieren. Wanneer ze het verschil zien tussen de optimistische, op vermaak gerichte persoon die ze naar de wereld projec­teren en hun eigen, vaak angstige interne mentale toestanden, kunnen ze hun pijn verwarren met de melancholie van type Vier. Zevens vluchten echter voor deze pijn, terwijl Vieren hun negatieve mentale toestanden vaak juist cultiveren.


type 1 | type 2 | type 3 | type 4 | type 5 |
type 6 | type 7 | type 8 | type 9


Je zou ook geïnteresseerd kunnen zijn in deze boeken over het enneagram bij Bol.com:

Productafbeelding

Enneagram basisboek
De negen persoonlijkheidstypen in kaart gebracht
door Russ Hudson & Don Richard Riso

Gedetailleerde beschrijvingen van de enneagramtypen op alle niveaus van mentale gezondheid.
Productafbeelding

Handboek enneagram
door Helen Palmer

Hoe het enneagramsysteem werkt en beschrijvingen van de typen. Verder hoe de persoonlijkheidstypen met elkaar omgaan in werk en relaties.
Productafbeelding

De wijsheid van het enneagram
Gids voor psychologische en spirituele groei voor de negen persoonlijkheidstypen
door Russ Hudson & Don Richard Riso

Aanbevelingen voor zelfontwikkeling en Enneagram typebeschrijvingen.
Productafbeelding

Het enneagram van passies en deugden
door Sandra Maitri

Het Enneagram gebruiken voor spirituele transformatie. Bewegen van de passies van het ego naar de deugden van ons ware zelf.

Meer aanbevolen boeken