Enneagramtype 7 - De Enthousiast

Plezierzoekers en planners, op zoek naar afleiding

De Enthousiast 7.

Mensen van dit persoonlijkheidstype willen in essentie dat hun leven een opwindend avontuur is. Zevens zijn op de toekomst gerichte, rusteloze mensen die er in het algemeen van overtuigd zijn dat er iets beters is, juist om de hoek. Ze zijn snelle denkers die een grote hoeveelheid energie hebben, en die veel plannen maken. Ze neigen ernaar extravert te zijn, multi-getalenteerd, creatief en met een open geest. Ze zijn enthousiastelingen die genieten van de zinnelijke genoegens, en die er niet in geloven zichzelf iets te ontzeggen.

Zevens zijn praktische mensen die diverse vaardigheden bezitten. Ze weten hoe ze moeten netwerken en hoe ze zichzelf en hun interesses moeten promoten. Ze hebben vaak een ondernemende instelling, en zijn in staat hun enthousiasme over te brengen op degenen met wie ze in contact komen. Wanneer ze in staat zijn om te focussen op hun talenten, worden ze vaak bijzonder succesvol. Focussen is echter niet altijd gemakkelijk voor Zevens. Hun neiging om te geloven dat er iets beters op hen wacht doet hen aarzelen om hun opties te beperken, of om hun doelen met werkelijke toewijding na te jagen.

Het centrale probleem voor Zevens is dat hun najagen van plezier dwangmatig is. Zevens zijn angsttypen die in het bijzonder bang zijn voor de macht van negatieve geestestoestanden. Deze vermijden ze door het zoeken van afleidingen in de externe omgeving: door met verschillende dingen tegelijk bezig te zijn, door hun opties open te houden, door bezig te zijn met het zoeken van allerlei soorten stimulatie. Om deze reden zijn Zevens sterker gevoelig dan de meeste anderen voor allerlei soorten verslavingen, of dat nu winkelen is, gokken, drugs of wat dan ook.

Zevens hebben gewoonlijk een hoge dunk van zichzelf en hun talenten; ze zijn geneigd om te focussen op hun sterke punten en om hun fouten en gebreken te bagatelliseren. Ze zijn vaak enigszins zelfzuchtig wat zich manifesteert in een gevoel van gerechtigd zijn. Omdat Zevens hun eigen duistere emoties niet onder ogen willen zien, is het ook moeilijk voor ze om de pijn die anderen ervaren te erkennen, zodat het soms moeilijk voor ze is om de realiteit van andere mensen te zien. De mate waarin Zevens vluchten voor negatieve emoties is in feite een maat voor de mentale gezondheid van Zevens; hoe meer een Zeven hiervoor vlucht, hoe sterker ze groeien, en hoe waarschijnlijker het is dat die uitbarsten in hun bewustzijn in de vorm van een angststoornis of een ernstige depressieve periode.

Omdat ze naar buiten kijken en niet bijzonder geneigd zijn tot introspectie, is het niet ongewoon voor Zevens om zich verkeerd te typeren. Soms typeren ze zich verkeerd als Achten, omdat Zevens ook dominerend kunnen zijn, in het bijzonder als Acht hun dominante vleugel is. Maar Achten zijn niet angstig, en het ontbreekt ze aan de snelle mentale energie die karakteristiek is voor de Zeven. Zevens kunnen gemakkelijk verkeerd typeren als Drieën, maar Drieën zijn meer vastberaden en hebben niet het verlangen om al hun opties open te houden. Verrassend genoeg kunnen Zevens verkeerd typeren als Vieren. Wanneer ze het verschil zien tussen de optimistische, op vermaak gerichte persoon die ze naar de wereld projecteren en hun eigen, vaak angstige interne mentale toestanden, kunnen ze hun pijn verwarren met de melancholie van type Vier. Zevens vluchten echter voor deze pijn, terwijl Vieren hun negatieve mentale toestanden vaak juist cultiveren.


type 1 | type 2 | type 3 | type 4 | type 5 |
type 6 | type 7 | type 8 | type 9
Je zou ook geïnteresseerd kunnen zijn in deze boeken over het enneagram bij Bol.com:

Handboek enneagram, door Helen Palmer

* Hoe het enneagramsysteem werkt en beschrijvingen van de typen. Verder hoe de persoonlijkheidstypen met elkaar omgaan in werk en relaties.
Enneagram basisboek, door Russ Hudson & Don Richard Riso
De negen persoonlijkheidstypen in kaart gebracht
* Gedetailleerde beschrijvingen van de enneagramtypen op alle niveaus van mentale gezondheid.
De wijsheid van het enneagram, door Russ Hudson & Don Richard Riso
Gids voor psychologische en spirituele groei voor de negen persoonlijkheidstypen
* Aanbevelingen voor zelfontwikkeling en Enneagram typebeschrijvingen.
Het enneagram van passies en deugden, door Sandra Maitri

* Het Enneagram gebruiken voor spirituele transformatie. Bewegen van de passies van het ego naar de deugden van ons ware zelf.