Enneagramtype 6 - De Loyalist

In conflict tussen vertrouwen en wantrouwen

De Loyalist 6.

Mensen van dit persoonlijkheidstype voelen zich in essentie onveilig, alsof er niets bestendig genoeg is om aan vast te houden. In de kern van de type Zes-persoonlijkheid is een soort angst of vrees. Deze angst heeft een zeer diepe bron en kan zich op diverse manieren manifesteren, wat maakt dat Zessen niet zo gemakkelijk zijn te beschrijven en te typeren. Wat alle Zessen echter gemeen hebben, is de angst geworteld in het centrum van hun persoonlijkheid, wat zich manifesteert als zorgen maken en rusteloze voorstellingen van alles wat er mis zou kunnen gaan. Deze neiging maakt dat Zessen talent hebben voor troubleshooten, maar berooft Zessen ook van de gemoedsrust die ze hard nodig hebben en neigt ernaar de persoonlijkheid te beroven van spontaniteit. De essentiële angst in de kern van de type Zes-fixatie neigt ernaar de persoonlijkheid te doordringen met een soort "defensieve achterdocht". Zessen vertrouwen niet gemakkelijk; ze zijn vaak ambivalent over anderen tot de persoon zich absoluut bewezen heeft, op welk moment ze waarschijnlijk met standvastige loyaliteit zullen reageren. De loyaliteit van de Zes heeft echter iets van een tweesnijdend zwaard, omdat Zessen geneigd zijn om een vriend, partner of baan te blijven steunen zelfs lang nadat het tijd is om verder te gaan.

Zessen zijn in het algemeen op zoek naar iets of iemand om in te geloven. Dit, gecombineerd met hun algemene achterdocht, geeft aanleiding tot een gecompliceerde relatie tot autoriteit. De kant van de Zes die op zoek is naar iets om in te geloven is vaak erg ontvankelijk voor de verleiding om autoriteit over te dragen aan een externe bron, of dit nu is in de vorm van een individu of een geloofsovertuiging. Maar de neiging van Zessen naar wantrouwen en achterdocht werkt tegen iedere vorm van geloof of autoriteit. Er zijn dus twee tegengestelde krachten in de persoonlijkheid van enneatype Zes, en die nemen verschillende proporties aan in verschillende individuen, soms afwisselend in dezelfde persoon.

Bij het typeren van Zessen is het verwarrend dat er twee fundamenteel verschillende strategieën zijn die Zessen gebruiken om om te gaan met angst. Sommige Zessen zijn voornamelijk fobisch. Fobische Zessen zijn in het algemeen inschikkelijk, sluiten zich makkelijk ergens bij aan en zijn coöperatief. Andere Zessen gebruiken de tegengestelde strategie om met angst om te gaan, en worden tegenfobisch, in essentie een tartende houding aannemend tegenover wat ze bedreigend vinden. Dit is de Zes die een autoriteit wordt, of die een waaghalzerige houding aanneemt tegenover fysiek gevaar. Counterfobische Zessen kunnen agressief zijn en, in plaats van te zoeken naar autoriteiten, een rebelse of antiautoritaire houding aannemen. Counterfobische Zessen zijn vaak onbewust van de angst die hun acties motiveert. In feite zijn Zessen in het algemeen geneigd om blind te zijn voor de omvang van hun eigen angst. Omdat het constant in de achtergrond is van al hun emoties, zijn Zessen zich vaak niet bewust van zijn bestaan, omdat ze niets hebben om het mee te contrasteren.

Omdat Zessen zich zo vaak de omvang van hun eigen angst niet bewust zijn, typeren ze zich vaak verkeerd. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat vrouwelijke Zessen zichzelf verkeerd typeren als Tweeën, in het bijzonder als ze zich identificeren met een rol als helper, maar Zessen hebben een veel ambivalenter houding over relaties dan Tweeën, die in het algemeen precies weten wat ze willen. Zessen die hun angst niet onderkennen, kunnen zich verkeerd typeren als Negens, maar Negens hebben het vermogen om te ontspannen en anderen te vertrouwen, wat Zessen niet gemakkelijk kunnen. Zessen kunnen verkeerd typeren als Vieren, in het bijzonder wanneer ze artistieke neigingen hebben, maar ze hebben niet het in zichzelf opgaan van Vieren. Ze kunnen verkeerd typeren als Vijven, in het bijzonder als ze intellectueel zijn, zoals veel Zessen zijn, maar in tegenstelling tot Vijven, zijn Zessen vaak praktisch. Ten slotte kunnen tegenfobische Zessen gemakkelijk verkeerd typeren als Achten, maar het ontbreekt hen aan de zelfverzekerdheid van Achten.


type 1 | type 2 | type 3 | type 4 | type 5 | type 6| type 7 | type 8 | type 9
Je zou ook geïnteresseerd kunnen zijn in deze boeken over het enneagram bij Bol.com:

Handboek enneagram, door Helen Palmer

* Hoe het enneagramsysteem werkt en beschrijvingen van de typen. Verder hoe de persoonlijkheidstypen met elkaar omgaan in werk en relaties.
Enneagram basisboek, door Russ Hudson & Don Richard Riso
De negen persoonlijkheidstypen in kaart gebracht
* Gedetailleerde beschrijvingen van de enneagramtypen op alle niveaus van mentale gezondheid.
De wijsheid van het enneagram, door Russ Hudson & Don Richard Riso
Gids voor psychologische en spirituele groei voor de negen persoonlijkheidstypen
* Aanbevelingen voor zelfontwikkeling en Enneagram typebeschrijvingen.
Het enneagram van passies en deugden, door Sandra Maitri

* Het Enneagram gebruiken voor spirituele transformatie. Bewegen van de passies van het ego naar de deugden van ons ware zelf.