Eclectic Energies
This page is also available in your preferred language English.
 

Enneagramtype 6 - De Loyalist

In conflict tussen vertrouwen en wantrouwen

De Loyalist 6.

Mensen van dit persoon­lijk­heids­type voelen zich in essentie onveilig, alsof er niets bestendig genoeg is om aan vast te houden. In de kern van de type Zes-persoon­lijk­heid is een soort angst of vrees. Deze angst heeft een zeer diepe bron en kan zich op diverse manieren mani­fes­teren, wat maakt dat Zessen niet zo gemakkelijk zijn te beschrijven en te typeren. Wat alle Zessen echter gemeen hebben, is de angst geworteld in het centrum van hun persoon­lijk­heid, wat zich mani­fes­teert als zorgen maken en ruste­loze voor­stel­lingen van alles wat er mis zou kunnen gaan. Deze neiging maakt dat Zessen talent hebben voor trouble­shooten, maar berooft Zessen ook van de gemoeds­rust die ze hard nodig hebben en neigt ernaar de persoon­lijk­heid te beroven van spontaniteit. De essen­tiële angst in de kern van de type Zes-fixatie neigt ernaar de persoon­lijk­heid te door­dringen met een soort "defensieve achterdocht". Zessen vertrouwen niet gemak­kelijk; ze zijn vaak ambivalent over anderen tot de persoon zich absoluut bewezen heeft, op welk moment ze waar­schijn­lijk met stand­vastige loyaliteit zullen reageren. De loyaliteit van de Zes heeft echter iets van een twee­snijdend zwaard, omdat Zessen geneigd zijn om een vriend, partner of baan te blijven steunen zelfs lang nadat het tijd is om verder te gaan.

Zessen zijn in het algemeen op zoek naar iets of iemand om in te geloven. Dit, gecom­bineerd met hun algemene achter­docht, geeft aanleiding tot een gecom­pli­ceerde relatie tot autoriteit. De kant van de Zes die op zoek is naar iets om in te geloven is vaak erg ontvanke­lijk voor de verleiding om autoriteit over te dragen aan een externe bron, of dit nu is in de vorm van een individu of een geloofs­over­tuiging. Maar de neiging van Zessen naar wantrouwen en achterdocht werkt tegen iedere vorm van geloof of autoriteit. Er zijn dus twee tegen­gestelde krachten in de persoon­lijk­heid van enneatype Zes, en die nemen verschil­lende proporties aan in verschil­lende individuen, soms afwisselend in dezelfde persoon.

Bij het typeren van Zessen is het verwarrend dat er twee funda­menteel verschil­lende strate­gieën zijn die Zessen gebruiken om om te gaan met angst. Sommige Zessen zijn voor­namelijk fobisch. Fobische Zessen zijn in het algemeen inschik­kelijk, sluiten zich mak­kelijk ergens bij aan en zijn coöperatief. Andere Zessen gebruiken de tegen­gestelde strategie om met angst om te gaan, en worden counter­fobisch, in essentie een tartende houding aan­nemend tegen­over wat ze bedreigend vinden. Dit is de Zes die een autoriteit wordt, of die een waag­halzerige houding aanneemt tegenover fysiek gevaar. Counter­fobische Zessen kunnen agressief zijn en, in plaats van te zoeken naar autoriteiten, een rebelse of anti­autoritaire houding aannemen. Counter­fobische Zessen zijn vaak onbewust van de angst die hun acties motiveert. In feite zijn Zessen in het algemeen geneigd om blind te zijn voor de omvang van hun eigen angst. Omdat het constant in de achter­grond is van al hun emoties, zijn Zessen zich vaak niet bewust van zijn bestaan, omdat ze niets hebben om het mee te contrasteren.

Omdat Zessen zich zo vaak de omvang van hun eigen angst niet bewust zijn, typeren ze zich vaak verkeerd. Het komt bij­voor­beeld vaak voor dat vrouwe­lijke Zessen zichzelf verkeerd typeren als Tweeën, in het bijzonder als ze zich identi­ficeren met een rol als helper, maar Zessen hebben een veel ambi­valenter houding over relaties dan Tweeën, die in het algemeen precies weten wat ze willen. Zessen die hun angst niet onder­kennen, kunnen zich verkeerd typeren als Negens, maar Negens hebben het vermogen om te ont­spannen en anderen te vertrouwen, wat Zessen niet gemak­kelijk kunnen. Zessen kunnen verkeerd typeren als Vieren, in het bijzonder wanneer ze artistieke neigingen hebben, maar ze hebben niet het in zichzelf opgaan van Vieren. Ze kunnen verkeerd typeren als Vijven, in het bijzonder als ze intel­lectueel zijn, zoals veel Zessen zijn, maar in tegenstelling tot Vijven, zijn Zessen vaak praktisch. Ten slotte kunnen counter­fobische Zessen gemakkelijk verkeerd typeren als Achten, maar het ontbreekt hen aan de zelfverzekerdheid van Achten.


type 1 | type 2 | type 3 | type 4 | type 5 |
type 6 | type 7 | type 8 | type 9


Je zou ook geïnteresseerd kunnen zijn in deze boeken over het enneagram bij Bol.com:

Productafbeelding

Enneagram basisboek
De negen persoonlijkheidstypen in kaart gebracht
door Russ Hudson & Don Richard Riso

Gedetailleerde beschrijvingen van de enneagramtypen op alle niveaus van mentale gezondheid.
Productafbeelding

Handboek enneagram
door Helen Palmer

Hoe het enneagramsysteem werkt en beschrijvingen van de typen. Verder hoe de persoonlijkheidstypen met elkaar omgaan in werk en relaties.
Productafbeelding

De wijsheid van het enneagram
Gids voor psychologische en spirituele groei voor de negen persoonlijkheidstypen
door Russ Hudson & Don Richard Riso

Aanbevelingen voor zelfontwikkeling en Enneagram typebeschrijvingen.
Productafbeelding

Het enneagram van passies en deugden
door Sandra Maitri

Het Enneagram gebruiken voor spirituele transformatie. Bewegen van de passies van het ego naar de deugden van ons ware zelf.

Meer aanbevolen boeken