Enneagramtype 3 - De Presteerder

Gefocust op de presentatie van succes, om gewaardeerd te worden

3. De Presteerder

Mensen van dit persoonlijkheidstype hebben het nodig om bevestigd te worden om zich waardevol te voelen; ze jagen succes na en willen bewonderd worden. Ze werken vaak hard, zijn competitief en sterk gefocust in het najagen van hun doelen, of hun doel nu is om de meest succesvolle verkoper in het bedrijf te zijn of de meest "sexy" vrouw in hun sociale kring. Ze hebben zich vaak opgewerkt en vinden gewoonlijk het een of ander gebied waarin ze kunnen uitblinken om zo de externe goedkeuring te vinden die ze zo wanhopig nodig hebben. Drieën zijn sociaal competent, vaak extravert en soms charismatisch. Ze weten hoe ze zichzelf moeten presenteren, hebben zelfvertrouwen en zijn praktisch en gedreven. Drieën hebben veel energie en lijken vaak een soort levenslust te belichamen die anderen aanstekelijk vinden. Ze zijn goede netwerkers die weten hoe ze moeten stijgen in rang. Maar hoewel Drieën geneigd zijn om succes te hebben op wat voor gebied ze ook hun energieën focussen, zijn ze vaak heimelijk bang om verliezers te zijn of te worden.

Drieën kunnen intimiteit soms moeilijk vinden. Hun behoefte om bevestigd te worden om hun imago verbergt een diep gevoel van schaamte over wie ze werkelijk zijn, een schaamte waarvan ze onbewust bang zijn dat die zal worden ontmaskerd als de ander te dichtbij komt. Drieën zijn vaak gul en innemend, maar het is moeilijk om ze echt te kennen. Wanneer ze emotioneel ongezond zijn, kan hun narcisme een lelijke wending nemen, en kunnen ze koelbloedig en meedogenloos worden in het najagen van hun doelen.

Omdat het centraal staat in de type Drie-fixatie om externe bevestiging nodig te hebben, proberen Drieën vaak, bewust of onbewust, het beeld van succes te belichamen dat door hun cultuur gepromoot wordt. Drieën raken in de problemen wanneer ze werkelijk geluk, dat afhankelijk is van innerlijke staten, verwarren met het beeld van geluk dat de gemeenschap gepromoot heeft. Als een Drie een "goede" baan heeft, en een "aantrekkelijke" partner, zou ze bereid kunnen zijn, door zelfbedrog dat ook zelfverraad is, om haar innerlijke impulsen te negeren die haar vertellen dat nog haar baan, nog haar partner haar diepere behoeften vervullen. Zelfs de meest "succesvolle" Drieën, die in het algemeen tamelijk gelukkig lijken te zijn, verbergen vaak een diep gevoel van zinloosheid. Het bereiken van een beeld bevredigt nooit echt.

Drieën kunnen zichzelf soms verkeerd typeren wanneer ze de meer oppervlakkige trekken van hun persoonlijkheid ten onrechte zien als indicatoren van hun type. Zo zou een intellectuele Drie zich bijvoorbeeld verkeerd kunnen typeren als een Vijf; een Drie toegewijd aan haar rol als een moeder zou kunnen denken dat ze een Twee is; een Drie in een leiderschapspositie zou verkeerd getypeerd kunnen worden als een Acht, enzovoort. Wat de manifestatie echter ook is, de kern van de type Drie-fixatie is de diepe behoefte voor externe bevestiging.


type 1 | type 2 | type 3 | type 4 | type 5 |
type 6 | type 7 | type 8 | type 9
Je zou ook geïnteresseerd kunnen zijn in deze boeken over het enneagram bij Bol.com:

Handboek enneagram, door Helen Palmer

* Hoe het enneagramsysteem werkt en beschrijvingen van de typen. Verder hoe de persoonlijkheidstypen met elkaar omgaan in werk en relaties.
Enneagram basisboek, door Russ Hudson & Don Richard Riso
De negen persoonlijkheidstypen in kaart gebracht
* Gedetailleerde beschrijvingen van de enneagramtypen op alle niveaus van mentale gezondheid.
De wijsheid van het enneagram, door Russ Hudson & Don Richard Riso
Gids voor psychologische en spirituele groei voor de negen persoonlijkheidstypen
* Aanbevelingen voor zelfontwikkeling en Enneagram typebeschrijvingen.
Het enneagram van passies en deugden, door Sandra Maitri

* Het Enneagram gebruiken voor spirituele transformatie. Bewegen van de passies van het ego naar de deugden van ons ware zelf.