Eclectic Energies
This page is also available in your preferred language English.
 

Enneagramtype 3 - De Presteerder

Gefocust op de presentatie van succes, om gewaardeerd te worden

3. De Presteerder

Mensen van dit persoon­lijk­heids­type hebben het nodig om be­ves­tigd te worden om zich waarde­vol te voelen; ze jagen succes na en willen bewon­derd worden. Ze werken vaak hard, zijn compe­ti­tief en sterk ge­focust in het na­jagen van hun doelen, of hun doel nu is om de meest succes­volle verkoper in het bedrijf te zijn of de meest "sexy" vrouw in hun sociale kring. Ze hebben zich vaak op­ge­werkt en vinden gewoon­lijk het een of ander gebied waarin ze kunnen uit­blin­ken om zo de externe goed­keuring te vinden die ze zo wan­hopig nodig hebben. Drieën zijn sociaal competent, vaak extra­vert en soms charis­matisch. Ze weten hoe ze zich­zelf moeten presen­teren, hebben zelf­vertrouwen en zijn prakt­isch en gedreven. Drieën hebben veel energie en lijken vaak een soort levens­lust te be­lichamen die anderen aan­steke­lijk vinden. Ze zijn goede net­wer­kers die weten hoe ze moeten stijgen in rang. Maar hoewel Drieën geneigd zijn om succes te hebben op wat voor gebied ze ook hun ener­gie­ën focus­sen, zijn ze vaak heime­lijk bang om ver­liezers te zijn of te worden.

Drieën kunnen inti­mi­teit soms moeilijk vinden. Hun behoefte om beves­tigd te worden om hun imago verbergt een diep gevoel van schaamte over wie ze werke­lijk zijn, een schaamte waarvan ze onbewust bang zijn dat die zal worden ont­maskerd als de ander te dicht­bij komt. Drieën zijn vaak gul en innemend, maar het is moeilijk om ze echt te kennen. Wanneer ze emotioneel on­gezond zijn, kan hun narcisme een lelijke wending nemen, en kunnen ze koel­bloedig en meedogen­loos worden in het najagen van hun doelen.

Omdat het centraal staat in de type Drie-fixatie om externe bevesti­ging nodig te hebben, proberen Drieën vaak, bewust of onbewust, het beeld van succes te be­lichamen dat door hun cultuur gepromoot wordt. Drieën raken in de problemen wanneer ze werke­lijk geluk, dat afhanke­lijk is van inner­lijke staten, verwar­ren met het beeld van geluk dat de gemeen­schap gepromoot heeft. Als een Drie een "goede" baan heeft, en een "aantrek­ke­lijke" partner, zou ze bereid kunnen zijn, door zelf­bedrog dat ook zelf­verraad is, om haar inner­lijke impulsen te negeren die haar vertellen dat nog haar baan, nog haar partner haar diepere behoeften ver­vullen. Zelfs de meest "succesvolle" Drieën, die in het algemeen tamelijk geluk­kig lijken te zijn, verbergen vaak een diep gevoel van zin­loosheid. Het bereiken van een beeld bevredigt nooit echt.

Drieën kunnen zichzelf soms verkeerd typeren wanneer ze de meer opper­vlak­kige trekken van hun persoon­lijk­heid ten onrechte zien als indicatoren van hun type. Zo zou een intel­lectuele Drie zich bij­voor­beeld verkeerd kunnen typeren als een Vijf; een Drie toegewijd aan haar rol als een moeder zou kunnen denken dat ze een Twee is; een Drie in een leider­schaps­positie zou verkeerd getypeerd kunnen worden als een Acht, enzovoort. Wat de manifestatie echter ook is, de kern van de type Drie-fixatie is de diepe behoefte voor externe bevestiging.


type 1 | type 2 | type 3 | type 4 | type 5 |
type 6 | type 7 | type 8 | type 9


Je zou ook geïnteresseerd kunnen zijn in deze boeken over het enneagram bij Bol.com:

Productafbeelding

Enneagram basisboek
De negen persoonlijkheidstypen in kaart gebracht
door Russ Hudson & Don Richard Riso

Gedetailleerde beschrijvingen van de enneagramtypen op alle niveaus van mentale gezondheid.
Productafbeelding

Handboek enneagram
door Helen Palmer

Hoe het enneagramsysteem werkt en beschrijvingen van de typen. Verder hoe de persoonlijkheidstypen met elkaar omgaan in werk en relaties.
Productafbeelding

De wijsheid van het enneagram
Gids voor psychologische en spirituele groei voor de negen persoonlijkheidstypen
door Russ Hudson & Don Richard Riso

Aanbevelingen voor zelfontwikkeling en Enneagram typebeschrijvingen.
Productafbeelding

Het enneagram van passies en deugden
door Sandra Maitri

Het Enneagram gebruiken voor spirituele transformatie. Bewegen van de passies van het ego naar de deugden van ons ware zelf.

Meer aanbevolen boeken