Enneagramtype 5 - De Onderzoeker

Denkers geneigd om terug te trekken en te observeren

De Onderzoeker 5.

Mensen van dit persoonlijkheidstype zijn in essentie bang dat ze niet genoeg innerlijke kracht hebben om het leven tegemoet te treden, en daarom zijn ze geneigd om terug te trekken, terug te gaan naar de veiligheid en zekerheid van hun geest waar ze zich mentaal kunnen voorbereiden op hun opkomen in de wereld. Vijven voelen zich op hun gemak en thuis in de wereld van het denken. Ze zijn in het algemeen intelligent, belezen en bedachtzaam, en ze worden vaak experts op de gebieden die hun interesse hebben. Hoewel ze soms wetenschappelijk georiƫnteerd zijn, in het bijzonder als ze een Zes-vleugel hebben, voelen evenzoveel Vijven zich aangetrokken tot de geesteswetenschappen en is het helemaal niet ongewoon voor Vijven om artistieke neigingen te hebben. Vijven zijn vaak enigszins excentriek; ze voelen weinig behoefte om hun overtuigingen te veranderen om zich aan te passen aan de mening van de meerderheid, en ze weigeren hun vrijheid om te denken zoals ze willen te compromitteren. Het probleem voor Vijven is dat terwijl ze op hun gemak zijn in de wereld van het denken, ze meestal een flink stuk minder op hun gemak zijn met het omgaan met hun emoties, de eisen van een relatie, of de behoefte om een plek voor zichzelf in de wereld te vinden. Vijven neigen ernaar om verlegen te zijn, niet opdringerig, onafhankelijk en onwillig om de hulp te vragen die anderen waarschijnlijk graag aan hen zouden bieden.

Vijven zijn gevoelig; ze voelen zich onvoldoende tegen de wereld verdedigd. Om te compenseren voor hun gevoeligheid nemen Vijven soms een houding aan van zorgeloze onverschilligheid of intellectuele arrogantie, wat helaas als consequentie heeft dat er afstand gecreƫerd wordt tussen hen en anderen. Proberen om die afstand te overbruggen kan moeilijk zijn voor Vijven, omdat die zelden op hun gemak zijn met sociale vaardigheden, maar wanneer het ze lukt om het te doen, zijn ze vaak toegewijde vrienden en levenslange metgezellen.

Vijven zijn vaak wat geremd in hun emotionele expressie, maar ze hebben vaak sterkere gevoelens dan ze laten blijken. Weinig mensen weten wat er gaande is onder het oppervlak, omdat Vijven vaak een overdreven behoefte aan privacy hebben, en een diepgewortelde angst voor opdringerigheid. Vanwege hun gevoeligheid en hun angst voor ontoereikendheid zijn Vijven bang om overweldigd te worden, door de eisen van anderen of door de kracht van hun eigen emoties. Ze gaan hier soms mee om door een minimalistische levensstijl te ontwikkelen, waarin ze maar weinig van anderen verlangen in ruil voor dat er ook weinig van hen verlangd wordt. Andere Vijven sluiten vrede met de onplezierige rommeligheid van het leven en zijn er meer volledig bij betrokken, maar ze houden bijna altijd hun angst dat het leven op de een of andere manier meer van hen zal vragen dan ze kunnen geven.

Vijven, in het bijzonder als ze een Vier-vleugel hebben, typeren zichzelf vaak verkeerd als Vieren. Zulke Vijven zien dat ze sterke emoties hebben en identificeren zich niet met het vaak extreem cerebrale portret van type Vijf. Maar Vijven houden altijd een bepaalde mate van onbehaaglijkheid bij het uitten van emotionele staten, terwijl Vieren dat niet hebben. Hoeveel vaardigheid ze hier ook in verkrijgen, de taal van de emotie is niet hun moedertaal.


type 1 | type 2 | type 3 | type 4 | type 5 |
type 6 | type 7 | type 8 | type 9
Je zou ook geïnteresseerd kunnen zijn in deze boeken over het enneagram bij Bol.com:

Handboek enneagram, door Helen Palmer

* Hoe het enneagramsysteem werkt en beschrijvingen van de typen. Verder hoe de persoonlijkheidstypen met elkaar omgaan in werk en relaties.
Enneagram basisboek, door Russ Hudson & Don Richard Riso
De negen persoonlijkheidstypen in kaart gebracht
* Gedetailleerde beschrijvingen van de enneagramtypen op alle niveaus van mentale gezondheid.
De wijsheid van het enneagram, door Russ Hudson & Don Richard Riso
Gids voor psychologische en spirituele groei voor de negen persoonlijkheidstypen
* Aanbevelingen voor zelfontwikkeling en Enneagram typebeschrijvingen.
Het enneagram van passies en deugden, door Sandra Maitri

* Het Enneagram gebruiken voor spirituele transformatie. Bewegen van de passies van het ego naar de deugden van ons ware zelf.