Enneagramtype 8 - De Uitdager

De leiding nemend, omdat ze niet beheerst willen worden

De Uitdager 8.

Mensen van dit persoonlijkheidstype willen in essentie niet beheerst worden, zowel door anderen als door hun omstandigheden; ze willen volledig meester zijn van hun lot. Achten hebben een sterke wil, zijn beslist, praktisch, ferm en energiek. Ze zijn ook geneigd om dominerend te zijn; hun niet beheerst willen worden door anderen manifesteert zich vaak als een behoefte om in plaats daarvan anderen te beheersen. Wanneer ze mentaal gezond zijn houden ze deze neiging onder controle, maar de tendens is er desondanks altijd, en kan een centrale rol aannemen in de interpersoonlijke relaties van de Acht.

Achten hebben in het algemeen krachtige instincten en sterke fysieke begeerten waaraan ze zich zonder schuldgevoelens of schaamte overgeven. Ze willen een heleboel uit het leven halen, en zijn volledig voorbereid om erop uit te gaan om dat te krijgen. Ze hebben de behoefte om financieel onafhankelijk te zijn, en vinden het vaak moeilijk om voor iemand te werken. Dit maakt het soms nodig dat de Acht zich volledig aan het systeem onttrekt, en een soort vogelvrije mentaliteit aanneemt. De meeste Achten vinden echter een manier om financieel onafhankelijk te zijn terwijl ze vrede sluiten met de gemeenschap, maar ze houden altijd een ongemakkelijke omgang met iedere hiƫrarchische relatie waarin de Acht in een andere positie als de bovenste is.

Het is moeilijk voor Achten om hun verdediging op te geven in intieme relaties. Intimiteit brengt emotionele kwetsbaarheid met zich mee, en zulke kwetsbaarheid is een van de diepste angsten van de Acht. Verraad van ieder soort vinden ze absoluut niet te tolereren en kan een krachtige reactie teweegbrengen bij de geschonden Acht. Intieme relaties zijn vaak de arena waarin de problemen met beheersen van Achten het meest duidelijk naar boven komen, en vertrouwenskwesties nemen een cruciale positie in. Achten hebben een sentimentele kant die ze vaak zelfs niet aan hun intimi laten zien, zo bang zijn ze voor kwetsbaarheid. Maar hoewel vertrouwen niet gemakkelijk is voor een Acht is het zo dat wanneer een Acht iemand in zijn innerlijk heiligdom toelaat, die een standvastige bondgenoot vindt en een trouwe vriend. De krachtige beschermingsinstincten van de Acht komen naar boven wanneer het nodig is om familie of vrienden te verdedigen, en Achten zijn vaak onverantwoord gul in het onderhouden van degenen waar ze om geven.

Achten zijn geneigd tot kwaadheid. Wanneer ze ernstig geprovoceerd zijn, of wanneer hun persoonlijkheid ongebalanceerd is, kunnen vlagen van kwaadheid veranderen in woedeaanvallen. Emotioneel ongezonde Achten zijn eerlijk gezegd agressief, en wanneer ze onder druk gezet worden kunnen ze tot geweld overgaan. Zulke Achten vinden het leuk om anderen die ze zien als "zwak" te intimideren en voelen weinig wroeging om over iedereen heen te lopen die hun in de weg staat. Ze kunnen ruw, wreed en gevaarlijk zijn.

Het is veel waarschijnlijker dat vrouwelijke Achten zich verkeerd typeren dan mannelijke Achten, omdat veel van de typische karaktertrekken van de type Acht persoonlijkheid ontmoedigd worden bij vrouwen. Meestal zijn het echter andere typen die zichzelf verwarren met Achten. Dit komt vooral voor bij mannelijke tegenfobische Zessen, die niet inzien dat hun agressie een dekmantel is voor een diepliggende angst. Zevens zijn ook geneigd om zich verkeerd te typeren als Achten, maar Zevens ontberen de intensiteit van de focus die typisch is voor type Acht, en hoewel zowel Zevens als Achten persoonlijkheden hebben met veel energie, hebben Achten een in het fysieke gebaseerde energie, terwijl het energiepatroon van een Zeven een nerveuze, mentale kwaliteit heeft.


type 1 | type 2 | type 3 | type 4 | type 5 |
type 6 | type 7 | type 8 | type 9
Je zou ook geïnteresseerd kunnen zijn in deze boeken over het enneagram bij Bol.com:

Handboek enneagram, door Helen Palmer

* Hoe het enneagramsysteem werkt en beschrijvingen van de typen. Verder hoe de persoonlijkheidstypen met elkaar omgaan in werk en relaties.
Enneagram basisboek, door Russ Hudson & Don Richard Riso
De negen persoonlijkheidstypen in kaart gebracht
* Gedetailleerde beschrijvingen van de enneagramtypen op alle niveaus van mentale gezondheid.
De wijsheid van het enneagram, door Russ Hudson & Don Richard Riso
Gids voor psychologische en spirituele groei voor de negen persoonlijkheidstypen
* Aanbevelingen voor zelfontwikkeling en Enneagram typebeschrijvingen.
Het enneagram van passies en deugden, door Sandra Maitri

* Het Enneagram gebruiken voor spirituele transformatie. Bewegen van de passies van het ego naar de deugden van ons ware zelf.