Enneagramtype 2 - De Helper

Helpers die het nodig hebben om nodig te zijn

2. De Helper

Mensen van dit persoonlijkheidstype hebben in essentie het gevoel dat ze waardevol zijn voor zover ze behulpzaam zijn voor anderen. Liefde is hun hoogste ideaal. Onbaatzuchtig zijn is hun plicht. Geven aan anderen is hun reden van bestaan. Betrokken, sociaal bewust, gewoonlijk extrovert, Tweeën zijn het type mensen dat ieders verjaardag herinnert, en die hun best zullen doen om een collega, echtgenoot of vriend in nood te helpen.

Tweeën zijn warme, emotionele mensen voor wie hun persoonlijke relaties erg belangrijk zijn, daar enorm veel energie in steken, en die verwachten gewaardeerd te worden voor de moeite die ze doen. Ze zijn praktische mensen, die gedijen in zorgberoepen, en die weten hoe je een huis comfortabel en gezellig maakt. Het helpen van anderen geeft Tweeën een goed gevoel over zichzelf; nodig zijn geeft ze het gevoel belangrijk te zijn; onbaatzuchtig zijn geeft ze het gevoel deugdzaam te zijn. Een groot deel van het zelfbeeld van Tweeën draait om deze kwesties, en een bedreiging van dat zelfbeeld wordt nauwelijks getolereerd. Tweeën zijn diep overtuigd van hun onbaatzuchtigheid, en het is waar dat ze vaak oprecht behulpzaam zijn en zich om anderen bekommeren. Het is echter evenzeer waar dat Tweeën waardering nodig hebben; ze hebben het nodig om nodig te zijn. Hun liefde is niet helemaal zonder bijbedoelingen.

Tweeën ontwikkelen vaak een gevoel van gerechtigd zijn bij de mensen die het dichtst bij hen zijn. Omdat ze hun nek hebben uitgestoken voor anderen, beginnen ze het gevoel te krijgen dat ze recht hebben op dankbaarheid. Ze kunnen opdringerig en veeleisend worden als hun vaak niet erkende emotionele behoeften niet bevredigd worden. Ze kunnen bazig en manipulatief zijn, helemaal het gevoel hebbend dat dit gerechtvaardigd is, omdat ze "dit recht verdiend hebben" en hun intenties goed zijn. De meest duistere kant van de type Twee-fixatie komt tevoorschijn wanneer Tweeën het gevoel beginnen te krijgen dat ze nooit de liefde die ze verdienen voor al hun inspanningen zullen krijgen. In zulke omstandigheden kunnen ze hysterisch worden, irrationeel en zelfs beledigend.

Omdat Tweeën in het algemeen anderen helpen om hun behoeften te bevredigen, kunnen ze vergeten om iets te doen aan die van henzelf. Dit kan leiden tot fysieke burn-out, emotionele uitputting en emotionele wispelturigheid. Tweeën moeten leren dat ze alleen werkelijk anderen van dienst kunnen zijn wanneer ze gezond, gebalanceerd en in zichzelf gecenterd zijn.

Tweeën kunnen zichzelf verkeerd typeren als ze niet in een duidelijke hulprol zitten in hun beroepsmatige leven; ze zouden de mate van hun betrokkenheid met het assisteren van anderen niet in kunnen zien. Dit is in het bijzonder waar bij mannelijke Tweeën, die niet dezelfde sociale beloningen voor helpen hebben ontvangen als vrouwelijke Tweeën ontvangen. Mannelijke Tweeën worden vaak aangezien voor Enen of Drieën, de vleugels van type Twee. Vrouwen van alle typen zijn geneigd zich te herkennen in de dynamiek van type Twee in hun persoonlijkheid, omdat zulke kwaliteiten sociaal beloond zijn geweest. Vrouwelijke Negens bijvoorbeeld, lopen in het bijzonder het gevaar om verkeerd te typeren als Tweeën, vooral als ze moeders zijn van kleine kinderen. Maar Negens zijn geneigd zichzelf weg te cijferen en nederig te zijn; Tweeën zijn trots en hebben een sterk gevoel van eigenwaarde.


type 1 | type 2 | type 3 | type 4 | type 5 |
type 6 | type 7 | type 8 | type 9
Je zou ook geïnteresseerd kunnen zijn in deze boeken over het enneagram bij Bol.com:

Handboek enneagram, door Helen Palmer

* Hoe het enneagramsysteem werkt en beschrijvingen van de typen. Verder hoe de persoonlijkheidstypen met elkaar omgaan in werk en relaties.
Enneagram basisboek, door Russ Hudson & Don Richard Riso
De negen persoonlijkheidstypen in kaart gebracht
* Gedetailleerde beschrijvingen van de enneagramtypen op alle niveaus van mentale gezondheid.
De wijsheid van het enneagram, door Russ Hudson & Don Richard Riso
Gids voor psychologische en spirituele groei voor de negen persoonlijkheidstypen
* Aanbevelingen voor zelfontwikkeling en Enneagram typebeschrijvingen.
Het enneagram van passies en deugden, door Sandra Maitri

* Het Enneagram gebruiken voor spirituele transformatie. Bewegen van de passies van het ego naar de deugden van ons ware zelf.